Wiels | NL

NOA Magazine #4 - Tickling Under The Skirt of Patriarchy

Gratis
Event
Installatie
08 03 2021 28 03 2021

Dinsdag - zondag, 11:00-18:00

Evolving Feminism: A Rereading in Light of Our Recent Revolutions

Reserveer een plekje om NOA (Not Only Arabic) Magazine #4 te lezen in een nieuw geborduurde tent van Mounira Al Solh. Het magazine bevat interviews en verhalen van vrouwen die reflecteren over hun cruciale rol in de recente Arabische revoluties.

Gratis maar met reservatie (per uur)
Vanaf dinsdag 02-03-2021

Delen

NOA (Not Only Arabic) magazine, is een onregelmatig periodiek tijdschrift in beperkte oplage. Het tijdschrift kan alleen op afspraak worden gelezen. Voor deze iteratie van het tijdschrift heeft Al Solh geborduurde gaten in een tent gemaakt, om een ruimte te creëren waarin het tijdschrift kan worden gelezen.

Het huidige nummer van NOA magazine is het 4e, en is geredigeerd door gastredacteur Nada Ghosn samen met Al Solh. NOA # 4 kent zijn oorsprong in de Oktoberrevolutie die Libanon overspoelde in 2019, voor de COVID-19 pandemie. Na een decennium van revoluties die ontbrandden in de Arabische regio, startte Al Solh NOA magazine als een ruimte om te luisteren naar de bijdragen en meningen van vrouwen.

In de Arabische regio hebben vrouwen een belangrijke rol gespeeld in de demonstraties met als doel de verschillende regimes omver te werpen, en vooral om kritiek te leveren op de onderdrukkende religieuze machten die hun wetten opleggen. Tijdens de manifestaties stonden vele vrouwen aan het hoofd van de organisatie van de demonstraties en gingen zij fysiek de confrontatie aan met gewapende en onderdrukkende krachten. Om de demonstraties te verspreiden, hun mening te uiten en boodschappen over te brengen, maakten zij gebruik van het internet, sociale netwerken, youtube, twitter, blogs en televisiekanalen. De media stonden zeer centraal bij de bevordering van de status van vrouwen en maakten gesprekken over hun belangrijke rol in de samenleving mogelijk. NOA magazine #4 bevat een selectie van interviews en verhalen van vrouwen, waarin wordt stilgestaan bij hun cruciale rol in deze recente en oudere revoluties.

Onder redactie van Nada Ghosn & Mounira Al Solh
Speciale dank gaat uit naar KADIST en Mophradat

Delen