Wiels | NL

Disclaimer & cookiebeleid

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door WIELS, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met het ondernemingsnummer 0478 422 608. Deze voorwaarden zijn van toepassing op www.wiels.org (de 'website'). Met de toegang tot de website en het gebruik ervan, aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

2. Toegang tot en gebruik van de website

Telkens wanneer u de website opent of gebruikt, verbindt u zich ertoe de website niet illegaal te gebruiken, bv. voor de overdracht of het plaatsen van virussen of onwettig of ongepast materiaal, en evenmin de website of delen ervan te gebruiken op een manier die indruist tegen de rechten van WIELS en van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle software, databases, teksten, foto's, films, beelden, data, namen, handelsnamen, domeinnamen, merken, modellen, logo's en andere informatie op de website ('Informatie') zijn beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan WIELS of derden. De Informatie mag niet worden gereproduceerd (tenzij voor tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard met het oog op het rechtmatige gebruik ervan, zonder onafhankelijke economische waarde), gewijzigd, gepubliceerd, verspreid of verzonden, verkocht, beschikbaar gesteld of anderszins overgedragen, noch mogen er rechten op de Informatie worden verleend aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WIELS.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker

Als het gebruik van deze website of delen ervan indruist tegen enig recht van WIELS of van derden (met inbegrip van de partners van WIELS, de auteurs en de begunstigden van de op de website weergegeven Informatie), zult u WIELS en alle derden schadeloosstellen en hen vrijwaren voor elke vordering, verlies of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, met inbegrip van gevolgschade, die zou kunnen ontstaan.

5. Informatie op de website en via messaging

De informatie die via de website of via messaging wordt aangeboden, kan onjuist of onvolledig zijn. WIELS tracht zo nauwgezet mogelijk te werken maar is niet verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschappen van de informatie. De informatie wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie. WIELS is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade kan veroorzaken aan de gebruiker of derden en wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die hiermee wordt veroorzaakt.

6. Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites of webpagina's van derden of daar op enige manier naar verwijzen. WIELS heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of de eigenschappen ervan. Het plaatsen van links door WIELS houdt geenszins de goedkeuring in van de content waar deze links naar leiden.

7. Privacy

Raadpleeg ons privacybeleid.

8. Aankoop-verkoop & Ticketing

Raadpleeg de algemene verkoopvoorwaarden.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing, behoudens tegenstrijdige bepalingen van dwingend recht. Bij een eventueel geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

10. Contact

WIELS
Van Volxemlaan 354
1190 Brussel
+32 (0)2 354 00 53
privacy@wiels.org

Gebruik van cookies op www.wiels.org

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd zodat deze wordt herkend ('sessiecookie'). Cookies maken het mogelijk uw acties en voorkeuren te onthouden om uw navigatie op de website te vereenvoudigen ('permanente cookies'). De cookies worden opgeslagen op uw harde schijf. De cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de website die u bezoekt (first party cookies) of door partners waarmee onze website samenwerkt (third party cookies). De cookies lezen enkel de gegevens die door de cookie wordt verstuurd. Ze hebben geen toegang tot andere informatie.

Welke cookies worden gebruikt door www.wiels.org?

Essentiële cookies
Deze first party cookies zijn essentieel voor de navigatie op de website en zijn strikt genomen alleen nodig voor de levering van een dienst die de gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht.

Functionele en prestatiegerichte cookies
Google Tag Manager, Google Universal Analytics, Add This
Deze third party cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website, om de inhoud ervan te verbeteren en deze aan te passen aan de eisen van onze bezoekers door het gebruiksgemak ervan te verbeteren. De cookies die voor sociale media doeleinden worden geïnstalleerd, stellen bezoekers in staat de inhoud van de bezochte webpagina te delen op sociale media.

Advertentiecookies
Facebook Pixel
Deze cookies van derden worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met name om gerichte reclame weer te geven en om de efficiëntie van een reclamecampagne te evalueren.

Hoe kunt u cookies verwijderen of deactiveren?

U kunt de cookies van de website op elk moment verwijderen, deactiveren of aanvaarden door de instellingen van uw browser te configureren. Om een idee te krijgen hoe u cookies kunt verwijderen, deactiveren of aanvaarden, bezoekt u de website van uw browser via de volgende links: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer.