Wiels | NL

Wobbe Micha

(Geb. 1985, Belgium)

Wobbe Micha studeerde af aan de Sint Lukas School of Arts, Brussel.

L'Ivresse des grandes profondeurs
Om de oorsprong van het absolute gebaar in de ruimte te achterhalen.

Als je aandachtig bent, kun je een speciale beweging waarnemen in de volgende zin: « Pas de drame, pas de sujet et je dirai même pas d'objet. » Dezelfde beweging is terug te vinden in elk van de tentoongestelde werken. Door elk van deze werken en door elk woord wordt een voortdurende revolutie - een rotatie - bewaard om de betekenis schijnbaar af te ronden. Toch is onze aandacht tijdens het eerste moment gericht op de bijzonder bepaalde inhoud. De beweging valt samen met een alertheid waarvan men tijdens de vlucht probeert de bron op te halen. Het uiterlijk waardoor elk object zich kan manifesteren, verwijst inderdaad op een absolute manier naar zichzelf. De O-klank, die onophoudelijk sonoor wordt, kan alleen worden opgevangen wanneer men de O-klank hervormt als het object ervan.

Deze geleidelijke progressie van bewustzijn is te vinden in de onderstaande beschrijving. De waarachtigheid van de voorgestelde kennis is onduidelijk, maar het kan interessant zijn om dit te gebruiken als een benadering om associaties op te roepen.
…« Onder water is de huid bedekt met parelwitte luchtbelletjes, die de blote huid tegen overmatige druk beschermen. Het minste duwtje zorgt ervoor dat de bubbels loskomen, hetgeen zorgt voor de druk die uitgeoefend wordt door de diepte.»Dit fenomeen, genaamd 'L'ivresse des grandes profondeurs', treedt op bij het inademen van een edelgas onderdruk en vervolgens niet volledig verdwijnt tijdens het uitademen.
De gebaren die in de tentoonstelling aanwezig zijn, zijn door de lucht gevormd en benadrukken dat het intellect het vermogen is om niet door onze gedachten te denken. Bovendien geeft deze beweging het punt weer wanner men over kunt kan spreken in termen van realiteit tijdens het zoeken naar het juiste woord.

In de hereniging, waarin gebaar en betekenis schijnbaar samenvallen, worden de objecten geordend en gevormd door contemplatie, waarna het evidente alleen te vinden is in het element dat wordt gedefinieerd door deze zorgvuldig weggelaten tonaliteit. Als zodanig valt de O-klank samen met een heldere definitie. De ervaring wordt door en door bepaald en gaat vooraf aan de vorm waartoe ze behoort. Geen enkel object is voorbestemd om naar de achtergrond of naar de vorm te worden gedwongen. Alles hangt af van de richting van oplettendheid. Dit zijn gebaren die evolueren in de ruimte en daarbuiten geen betekenis kunnen hebben. Geen enkel punt in de ruimte, of enige mogelijke suggestie gaat verloren.

m
w

foto met gebaar gerealiseerd door Jonathan Jacques