Wiels | NL

Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat

Beide geboren in 1983 in Israël en wonen nu in Brussel.

Sirah en Eitan willen door middel van hun samenwerking een ruimtelijke en langdurige ervaringen creëren met betrekking tot filmmateriaal en architectonisch materiaal als oppervlakken die ervaringen kunnen beschrijven. Ze ontwikkelen audiovisuele talen die argwanend staan tegenover lineaire verhalen, vooral degene diebijdragen tot het schrijven van geschiedenis, en stellen via het medium een poëtische herevaluatie voor.

Hun werken zoeken naar een bepaalde spookachtige aanwezigheid in het collectieve geheugen die de kracht van collectieve vergeetachtigheid versterkt. Hun nieuwste videowerken richten zich specifiek op het poëtische falen van ontmoetingsplaatsen of evenementen, en vragen om dit falen te beschouwen als een alternatieve manier om samen te herinneren. Aangezien de overlapping tussen collectieve ervaring en identiteit, streeft het werk van Sirah en Eitan ernaar om methodologieën van artistieke processen te ontdekken en te ontwikkelen die in staat zijn om collectiviteit opnieuw te evalueren door middel van toeschouwers.


www.tilfar.com