Wiels | NL

Matias Faldbakken

PORTRAIT PORTRAIT OF OF A A GENERATION GENERATION

15 12 2012 03 03 2013

Deze solotentoonstelling van Matias Faldbakken weerspiegelt de aanhoudende interesse van de kunstenaar in het transformeren van een bestaande vormentaal uit het modernisme.

Matias Faldbakken PORTRAIT PORTRAIT OF OF A A GENERATION GENERATION 4

Voor dit specifieke project heeft Faldbakken iconische beelden opgespoord die in de 20ste eeuw in Noorwegen werden gemaakt om een ‘gedoogd’ vandalisme in de praktijk te brengen. Faldbakken deconstrueert in wezen de aspiraties van de modernistische beeldhouwkunst, en herleidt ze tot louter vormen van de aerodynamica. Zo worden de gerespecteerde ‘kunst’werken gedegradeerd tot containers voor intoxicatie.

Doorheen zijn praktijk als kunstenaar en schrijver transformeert en herconfigureert Matias Faldbakken culturele betekenisgevers om zo een veld van geagiteerd “nietsdoen” te creëren. Door het opleggen van een breuk in de oorspronkelijke volgorde van het lezen en het interpreteren, wijst de kunstenaar op het verdwijnen van oorzaak en gevolg en drijft hij de symptomen van een vervreemde en egocentrische maatschappij op de spits.

Matias Faldbakken : PORTRAIT PORTRAIT OF OF A A GENERATION GENERATION
15.12.2012 - 03.03.2013
Curator: Marta Kuzma

Tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met OCA, Office for Contemporary Art Norway