Wiels | NL

Robert Heinecken

Lessons in Posing Subjects

16 05 17 08 2014

Hoewel hij tijdens zijn carrière maar zelden een camera gebruikte, wordt Robert Heinecken (1931 – 2006) gezien als één van de invloedrijkste naoorlogse Amerikaanse fotografen. Zichzelf beschrijvend als ‘parafotograaf’, onderzocht Heinecken middels een grote variëteit aan technieken, met inbegrip van beeldhouwkunst, video, gravure en collage, onvermoeibaar het wezen van de fotografie en de traditionele ideeën die daarmee geassocieerd worden.

There is a vast difference between taking a picture and making a photograph.

Robert Heinecken

De tentoonstelling in WIELS onderzoekt een scharnierperiode in de carrière van de kunstenaar, gedurende dewelke Heinecken een camera gebruikt, de Polaroid SX-70. De presentatie bevat de eerste voorbeelden van werken die deze techniek gebruikten vanaf het midden van de jaren 1970 tot het meer iconische eindpunt, de serie Lessons in Posing Subjects uit 1981–82, die in zijn volledigheid gepresenteerd wordt. Spelend met het effect van het reële waarbij onmiddellijke clichés inherent zijn, hercontextualiseert de kunstenaar in deze reeks afbeeldingen, gevonden in postordercatalogi, door ze tegenover ironische teksten te plaatsen. Gelijktijdig verleidend en vol humor, zijn de “lessen” niet minder provocerend en getuigen ze van engagement van de controversiële kunstenaar die niet aarzelt om zijn praktijk als “guerrilla” te bestempelen. Als aankondiging van de Pictures Generation die tijdens deze periode opkomt, onderzoekt het werk van Heinecken het normalisatie-effect van massamedia en de relatie tussen het origineel en de kopie, terwijl hij thema’s navolgt die zijn hele oeuvre kruisen, zoals de Amerikaanse populaire cultuur, het mercantilisme, de pornografie en het geslacht.

Het werk van Robert Heinecken werd gepresenteerd in meer dan 60 monografische tentoonstellingen, waarvan een grote retrospectieve georganiseerd werd door het Museum of Contemporary Art te Chicago in 1999. Bij zijn recente collectieve tentoonstellingen behoren The Photograpic Object 1970 in het Consortium, Dijon, 2013; The Shaping of New Visions: Photography, Film, Photobook in het Museum of Modern Art, New York, 2013; Sinister Pop in het Whitney Museum of American Art, New York, 2012; Under the Big Black Sun: California Art 1974–1981 in het Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2012. In 2014 zal het Museum of Modern Art in New York een grote retrospectieve tentoonstelling aan de kunstenaar wijden, die vervolgens naar het Hammer Museum in Los Angeles zal reizen.

Curator: Devrim Bayar

De tentoonstelling geniet de steun van Cherry and Martin, Petzel, Marc Selwyn Fine Art et Rhona Hoffman.

In samenwerking met Summer of Photography 2014