Tentoonstelling

René Daniëls: Fragments from an Unfinished Novel

René Daniëls bekleedt een belangrijke plaats in de hedendaagse kunstgeschiedenis sinds de tweede helft van de 20e eeuw, ondanks het feit dat zijn carrière in 1987 abrupt werd afgebroken doordat... Lees meer

Tentoonstelling

Koenraad Dedobbeleer: Kunststoff - Gallery of Material Culture

Koenraad Dedobbeleer beschrijft zijn werk als een veelduidig, niet-vastomlijnd experiment op het vlak van vorm en inhoud. Met veel nieuwsgierigheid en humor creëert hij sculpturen en installaties... Lees meer