Wiels | NL

Symposium: MTL & Art & Project

Symposium
06 03 2010 00:00 01:00

De oorsprong van minimale en conceptuele kunst in België en Nederland


Delen
Symposium MTL Art Project

In het licht van de recente tentoonstelling en publicatie van het MOMA New York over de galerie Art & Project en naar aanleiding van het onderzoek naar de geschiedenis van de galerie MTL door Koen Brams en Dirk Pultau organiseert De Buren en Wiels op 6 maart 2009 een symposium waarop verschillende sprekers de individuele en gemeenschappelijke geschiedenis van beide galeries, de chronologie van tentoonstellingen en het netwerk en kunstenaars waarmee ze functioneerden toelichten.

Galerie MTL : Opgericht in 1970 in Brussel door beeldend kunstenaar, romanist, kunstcriticus en theoreticus Fernand Spillemaeckers was MTL het platform voor meer dan honderd tentoonstellingen, waaraan vooral de protagonisten van de zogenaamde conceptuele kunst hun medewerking verleenden. Haast alle belangrijke kunstenaars van dat moment toonden een cruciale tentoonstelling in hun ontwikkeling bij deze galerie, met name Sol LeWitt, Gilberto Zorio, Daniel Buren, André Cadere, Marcel Broodthaers, Jan Dibbets, Mel Bochner, Joseph Kosuth tot Guy Mees, Hanne Darboven, John Baldessari en Robert Ryman.

Art & Project is als galerie een begrip in de geschiedenis. In hun 20-jarige bestaan, van 1968 tot 1989 Art & Project die vanuit Amsterdam actief was, ondersteunde een internationale groep van kunstenaars die geassocieerd worden met minimale en conceptuele kunst, zowel door het organizeren van tentoonstellingen in de galerij als door het rondsturen van een informatie bulletin. Het Art & Project Bulletin 156 in totaal, liet het de galerie toe om hun artistieke netwerk zowel in hun thuisbasis als wereldwijd verder te ontwikkelen door het kunstenaars mogelijk te maken tentoonstellingen per post in een formaat dat niet beperkt werd door plaats noch tijd te ontwikkelen. De galerie werkte met illustere kunstenaars zoals Robert Barry, Alighiero e Boetti, Daniel Buren, William Leavitt, Sol LeWitt, of Lawrence Weiner.

Dit symposium gaat dieper in op de activiteiten, de betekenis en de rol van internationaliteit van MTL in Brussel en Art & Project in Amsterdam, en meer bepaald hun nauwe relaties die uitmondden in een gemeenschappelijke galerie-ruimte in Antwerpen, vormen specifieke onderwerpen.

De uitgenodigde sprekers zijn

- Koen Brams & Dirk Pültau: Het oeuvre van Fernand Spillemaeckers en het programma van MTL vormen sinds enige tijd het voorwerp van onderzoek van Koen Brams (directeur Jan van Eyck Academie, Maastricht) en Dirk Pültau (hoofdredacteur De Witte Raaf, Brussel). Brams en Pültau hebben het MTL-archief, eigendom van de erven Spillemaeckers, onderzocht. Zij hebben ook verschillende andere archieven geraadpleegd en talloze getuigen (kunstenaars, collega-galeristen en verzamelaars) ondervraagd. Het onderzoek moet op termijn uitmonden in een boek.
- Nathalie Zonnenberg: Promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij bereidt een proefschrift voor over Art & Project en de conceptuele kunst in Nederland. Tot 2002 was zij als curator werkzaam bij Witte de With. Ze is als freelance medewerker betrokken bij bladen als Metropolis M en Tubelight.
- Phillip Van Den Bossche: Directeur van het Kunstmuseum aan Zee Oostende. Hij deed onderzoek naar de contacten tussen conceptuele kunstenaars van de west-coast en Art&Project. Een tekst van zijn hand werd in de begeleidende publicatie bij de tentoonstelling over Art&Project in het MOMA NY gepubliceerd.
- Christophe Cherix: Curator Moma, organisator van de recente tentoonstelling en publicatie in het MOMA New York over de invloed van de galerie Art&Project : In & Out of Amsterdam: Travels in Conceptual Art, 19601976
- Virginie Devillez: Historica verbonden aan het KMSK van Brussel, project-leidster van het Magritte Museum 2008-2009. In vervolg op haar doctoraatsthesis levert ze onderzoek naar de na-oorlogse geschiedenis van de belgische galeriën en hun netwerken.

Het symposium en de discussies wordt ingeleid door Dirk Snauwaert.

Delen