Wiels | NL

Symposium : De juridische aspecten van hedendaagse kunst

Symposium
12 05 2011 00:00 01:00

Hedendaagse kunst zorgt steevast voor beroering. Wie haalde immers nog nooit de wenkbrauwen op bij het aanschouwen van een ondoorgrondelijk, enigmatisch, verwarrend of zelfs iconoclastisch hedendaags kunstwerk?

Delen
Colloque Les aspects juridiques de lart contemporain

Inderdaad, talrijke malen hebben uitingen van actuele kunst in hun radicaliteit de klassieke opvattingen over de schone kunsten op hun kop gezet en de traditionele canon in vraag gesteld. Recente ontwikkelingen in het kunstbedrijf hebben sleutelbegrippen als kunstwerk en kunstenaar, de aanknopingspunten voor elke juridische analyse in dit veld, immers steeds meer op de helling gezet. Ondanks het controversieel karakter van de actuele kunst, blijkt het thema echter slechts weinig juristen te hebben beroerd. Deze studiedag wil zich daarom buigen over de juridische eigenheden van de hedendaagse kunstproductie.

Vertrekkend van de dematerialisatietendens in de hedendaagse kunst onderzoekt Judith Ickowicz vooreerst de juridische toe-eigening van het hedendaagse kunstvoorwerp. In hoeverre kan men zich een conceptueel kunstwerk dat ontdaan is wel elke materie toe-eigenen en hoe voltrekt die toe-eigening zich? Vervolgens analyseert Julien Cabay het hedendaagse kunstvoorwerp vanuit auteursrechtelijk oogpunt, daarbij terugkoppelend naar de actuele kunstproductie. Aansluitend onderhoudt Hendrik Vanhees ons over het volgrecht dat de beeldende kunstenaar toestaat te delen in de winst in geval van doorverkoop van zijn werk. Het volgrecht maakt immers een belangrijke parameter uit waarmee de markt rekening dient te houden bij de bepaling van de ideale locatie voor aankoop- en verkoop. Tot slot voorziet Bert Demarsin een waaier van hard cases uit de internationale rechtspraak van commentaar in een poging een definitie te formuleren van het (hedendaagse) kunstvoorwerp.

18:30 : Introductie en presentatie door de experten Prof. dr. Andrée Puttemans (Decaan Faculteit Rechten ULB) en Dr. Bert Demarsin (Post-doctoraal onderzoek FWO-Vlaanderen / K.U.Leuven)
18:45 : Rechten en de dematerialisatie van het kunstwerk - Een juridische analyse van hedendaagse kunst.
Dr. Judith Ickowicz (Dokter in privaatrecht, Parijs I / Panthéon /Sorbonne)
19:15 : Het begrip kunstwerk in het auteursrecht, in relatie tot
de hedendaagse kunstpraktijk. Julien Cabay (ULB / Kandidaat voor FNRS)
19:45 : Buffet met sandwiches
20:15 : Het volgrecht. Prof. dr. Hendrik Vanhees (Universiteit Antwerpen / Universiteit Gent)
20:45 : Hedendaagse kunst: antologie van verstorende manifestaties en verstoorde rechters. Dr. Bert Demarsin
21:15 : Afsluitende opmerkingen. Prof. dr. Andrée Puttemans
Dr. Bert Demarsin
21:35 : Inleiding van de tentoonstellingen van David Claerbout en Sven Augustijnen
21:45 : Bezoek

Delen