Wiels | NL

Saâdane Afif

Paroles (Songbook)

€ 2400

2018 Concept: Saâdane Afif
Redacteur: Zoë Gray
Grafische vormgeving: Olivier Vandervliet
Redactieassistent: Livia Tarsia In Curia
Druk: Cassochrome, Waregem

ISBN 978-2-930777-24-5

Een werk gedrukt in het hart van de tentoonstelling!

Paroles (Songbook) brengt alle tekstuele samenwerkingen samen die Saâdane Afif sinds 2004 genereert. Op een formele manier nodigde de kunstenaar elke auteur uit, gaf opdracht voor elke bijdrage en gaf de bron van elke compositie, waarbij zijn werken het uitgangspunt waren voor elke tekst die hier wordt gepresenteerd.

De sluitsteen van de Paroles-tentoonstelling, waarin het de status van een werk heeft, is dit geprinte object het instrument dat de innerlijke werking van het project tot leven brengt. Het wordt ook gebruikt als grondstof voor improvisaties in de Lyrics Studio.

Het boek bevat de 191 liedjes in 21 secties, in hun oorspronkelijke taal. De secties worden systematisch ingeleid door een titelpagina met de titel van de werken die de liederen inspireerden, hun technische specificaties en de titel van de tentoonstelling waarin ze werden gepresenteerd. De installaties die door de Lyrics-tentoonstelling in WIELS lopen, illustreren grotendeels deze verzamelde teksten en weerspiegelen op hun beurt dit anthologische object. Door zijn volume, zijn segmentering en zijn inhoud openbaart het zich in een dualiteit tussen poëzie en lied.

Met een inleiding geschreven door de tentoonstellingscurator: Zoë Gray (in het Engels, Frans en Nederlands).

Tentoonstelling