Wiels | NL

Première de film et lancement de livre : Jos de Gruyter & Harald Thys (EN)

Film
11 10 2014 19:00 20:00

Jos de Gruyter & Harald Thys vormen een kunstenaarsduo sinds het einde van de jaren 1980. Hun fotowerken, tekeningen, objecten en video’s zijn doordrongen van zwarte humor, (zelf)reflectie, overlappende realiteiten, fictie en onderdrukte geschiedenis, en spelen met ideeën van oppervlakkigheid en banaliteit. Zij presenteren hun nieuwe film en boek in WIELS op zaterdag 11 oktober vanaf 19u.

Delen

Belgische première van Die aap van Bloemfontein, 2014

Video, kleur, geluid, 23 min
Afrikaans gesproken, Engelse ondertiteling

Van wat kant dat ik myn leven aenzie, ik vind’et vol zonden. Sy komen my met menigten te voor, en vervult zynde van Schrik, keere ik my tot u, ô mynen Godt! weest tog my rampzalig mensch genadig. Doet my door boedtveerdige werken uwe verzoening verdienen: en laet niet toe, dat ik uwe bedienaers zou pramen, van my de teekenen van uwen vrede en liefde te geven, voor dat ik zal hebben getragt uwen toorn te verzoenen, en door de werken, die sy my zullen voorschryven, aen uwe regtveerdigheyt eenigsins zal hebben voldaen.

Gendt 1727

(Uittreksel uit de Nederlandse vertaling van een pedagogisch traktaat over het torment van de menselijke zonde, geschreven door Charles Gobinet.)

In combinatie met de presentatie van hun nieuwe boek Das Wunder des Lebens

Das Wunder des Lebens lijkt wel een beeldencyclopedie: het boek bevat meer dan vierhonderd tekeningen die laten zien wat de moderne wereld te bieden heeft, van wereldkaarten en stadsgezichten tot auto's en vliegtuigen. Anders dan bij traditionele beeldwoordenboeken zit hier geen symbolisch systeem achter. We zien waszakken en verfpotten, een non en een man met een hoed voor een dubbel raam, een schuw dier met een dikke vacht, en ontbijt op een Victoriaanse tafel. Tegenstellingen zijn genormaliseerd, en normaliteit wordt een farce. Alles wordt blootgesteld aan iedereen; alles is gelijkgesteld aan elkaar.

Uitgegeven door Kunsthalle Wien en Kunsthalle Basel, ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Wenen, 7 februari - 4 mei 2014, en Projekt 13 in Bazel, 16 januari - 14 maart 2010, in samenwerking met Sternberg Press, Berlijn.
Grafisch ontwerp door Boy Vereecken met Antoine Begon.

Oktober 2014, Engels / Duits
30 x 29 cm, 492 pagina's, 477 kleurenill., hardcover
ISBN 978-3-943365-92-4

11.10.2014, 19u00
€ 3
In aanwezigheid van de kunstenaars

Delen