Wiels | NL

"Archeotechnische" benadering van de videokunst vòòr de jaren 80

Lezing
26 05 2010 00:00 01:00

De lezing door Michel Baudson stelt een "archeotechnische" benadering voor van de videokunst vòòr de jaren 80, waar de analoge bewerking van tijdelijke beelden en de grenzen van hun definities de verschillen benadrukten tussen de film- en videoproductie, zo eigen aan die pioniersjaren.

Delen
Approche archéotechnique de lart video davant les années 80

De videotheek van Jeunesse et Arts Plastiques werd opgericht door Michel Baudson, na de tentoonstelling Artists Videotapes die hij organiseerde in februari 1975 in het Paleis voor Schone Kunsten, en die hij continu aanvulde tot mid jaren 80. In het kader van de missie van JAP - het toegankelijk maken van hedendaagse kunst - werd deze videotheek ter beschikking gesteld voor de leden van de JAP in het Centre d'art contemporain (Nervienslaan) die hiervoor een speciale zaal had. Dankzij de steun van de Service des Arts Plastiques de la Communauté Française, werd sinds 2004 een deel van de videotheek gered door het Centre pour lImage Contemporaine in Genève. Deze videotheek bevat werken van de pioniers van de videokunst : zoals bvb Nam June Paik (1932 - 2006), Gerry Schum (reeksen van Beuys, Rückriem, Ruthenbeck, Kuehme, Sonnier, Serra, Walther, Weiner, Brouwn, Van Elk, Fulton, Gilbert & Georges, Buren, Anselmo, Boetti, Calzolari, De Dominicis, Merz, Zorio), Peter Campus, Ernest Gusella, Thierry Kuntzel, Dara Birnbaum,Charlemagne Palestine, Bill Viola, Darcy Lange maar ook van enkele Belgen waaronder Jacques Charlier, Jacques Lennep, Jacques Lizène, Marie André... Een lijst van werken is te bekijken op de site www.jap.be. Archieven en documenten, waaronder de tentoonstellingscatalogus, vullen de verzameling aan.

Delen