Wiels | NL

Residenties

Events

Een residentie in WIELS

Kunstenaars en hun praktijk vormen de kern van WIELS. Daarom wordt het proces van conceptie, creatie en productie dagelijks gestimuleerd, discreet maar consistent, ver van het publieke oog. WIELS leidt een programma gericht op praktijk, kritische reflectie, dialoog met collega's en contact met kunstliefhebbers.

De residentie biedt werkplekken in een geschikte omgeving voor kunstenaars die op zoek zijn naar autonomie, professionele feedback en / of interactie met de internationale hedendaagse kunstscene die Brussel in het bijzonder biedt. Dit gebeurt door deel te nemen aan de huidige artistieke praktijken en theoretische debatten, door wekelijkse discussies met de mentoren en door openbare presentaties voor het publiek. WIELS residentie programma helpt dus kunstenaars hun werk en professionele oefening te ontwikkelen.

Het programma

Elk jaar nemen tot 20 kunstenaars deel aan het residentieprogramma. Er zijn telkens twee sessies van zes maanden. Voor elke sessie worden twee of drie van de negen studio's in WIELS toegewezen aan Belgische artiesten terwijl de rest voorbehouden wordt voor internationale residenten, die geselecteerd worden via specifieke oproepen. De kunstenaars worden niet geselecteerd op basis van leeftijd of bekendheid, maar op basis van de originaliteit en kwaliteit van hun discours en hun esthetische taal.

Er worden samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende instellingen en stichtingen uit diverse landen om de internationale residenties te financieren. Hierbij horen landen die ondervertegenwoordigd zijn in de hedendaagse kunstscene, dit met als doel een bepaalde geografische diversiteit te weerspiegelen. Een jury bestaande uit de artistiek directeur van WIELS, Dirk Snauwaert en de artistieke mentoren van het programma, Sylvie Eyberg en Simon Thompson, selecteert de residenten. Dit wordt eventueel aangevuld met input van adviseurs die diep vertrouwd zijn met de kunstscenes van de specifieke landen.

Kandidaten worden niet geselecteerd via spontane sollicitaties of op uitnodiging. WIELS publiceert elk voorjaar een oproep op de website en via de nieuwsbrief gericht op kunstenaars met de Belgische nationaliteit of gevestigd in België (die hun studies hebben afgerond en met een minimum bijdrage van 3 jaar aan de Belgische artistieke scene). Alle andere internationale kunstenaars worden geselecteerd via de oproepen van partnerinstellingen in specifieke landen. Onze partners kunnen van jaar tot jaar verschillen en staan op deze pagina vermeld.

Oproep voor residenten 2022

De oproep voor de 2022-sessies van het WIELS Residentieprogramma is nu open voor Belgische kunstenaars en kunstenaars die sinds minumum 2 jaar in België wonen en werken. De uiterste inleverdatum is 31 mei 2021.

Richtlijnen van de oproep

Vragen & Info

Coördinatie: Eva Gorsse

CONTACTEER ONS

Met de steun van

Fédération Wallonie-Bruxelles

De Vlaamse Gemeenschap

EXKi

Maison Dandoy

Xavier Hufkens

Sylvie Winckler

Mondriaan Fund

Office for Contemporary Art Norway (OCA)