Daan van Golden : Apperception

Over deze tentoonstelling

De tentoonstelling Apperception geeft een overzicht van het werk van de Nederlandse kunstenaar Daan van Golden (b. 1936) sinds de vroege jaren ‘60 tot vandaag. Ook al kan men zijn oeuvre associeren met artistieke bewegingen zoals de abstracte kunst, Pop art, conceptuele kunst of postmodernisme, toch kan, en mag van Goldens werk niet beschouwd worden als aangehangsels van deze opeenvolgende kunsthistorische trends. Ieder werk bevat elementen of invloeden van elk van deze bewegingen, als gevolg van een praktijk die de essentie van de schilderkunst, de perceptie, de dagelijkse verbeelding en de schoonheid inherent aan de wereld rondom ons, in vraag stelt.

Een ‘apperceptie’ is een waarneming die wordt vergezeld van reflectie en bewustwording, in tegenstelling tot de waarneming die enkel een zintuiglijk vermogen kent. Van Golden eigent zich fragmenten van de werkelijkheid toe, percepties die hij nauwgezet reproduceert. De blik van de kunstenaar legt zo de details van de zichtbare wereld die hem omringt vast waarin hij verborgen vormen onthult. De visuele ervaringen waartoe de kunstenaar ons uitnodigt, vormen de basis van een opvatting over kunst die onlosmakelijk verbonden is met het leven, door ons te wijzen op het buitengewone in het gewone.

Van Golden werkt langzaam en stelde slechts enkele keren tentoon: bij ICA in Londen in 1967 en op Documenta 4 in 1968, de Biënnale van Venetië in 1999, recent in het Camden Arts Centre in Londen en in Culturgest in Lissabon en Mamco in Genève, in 2008 en 2009. Zijn werkritme kan anti-productief worden genoemd in een kunstwereld waar alomtegenwoordigheid meer en meer de norm wordt. Maar zijn werken zijn het resultaat van een ijverige en zorgvuldige meditatieve methode, aanleunend hij de Zen filosofie en het Verre Oosten, een belangrijke inspiratiebron van de kunstenaar. Trouw aan het beginsel dat kunst en leven een zijn, beschouwt van Golden kunst niet als een doel op zich, maar eerder als een middel om een voorbijgaande en moeilijk waarneembare werkelijkheid te sublimeren.

Curator : Devrim Bayar