Sven 't Jolle: The Age of Entitlement, or Affordable Tooth Extraction

Over deze tentoonstelling

WIELS presenteert de grootste solotentoonstelling tot nu toe van de Belgische kunstenaar Sven 't Jolle (geboren in Antwerpen in 1966)

Het werk van ’t Jolle is een humoristische en vurige kritiek op het kapitalisme. De tentoonstelling in WIELS, met sculpturen, installaties en werken op papier, biedt een rijk overzicht van zijn recente activiteit. Ze laat zien hoe hij historische referenties en fragmenten uit het dagelijks leven samensmeedt tot nieuwe, veelzeggende constellaties van beelden, vormen en ideeën. In zijn werk neemt hij de waarden van de hedendaagse samenleving onder de loep en brengt hij met droge humor de ongelijkheid aan het licht die erin schuilt.

De titel voor deze tentoonstelling is ontleend aan een toespraak uit 2012 van de voormalige Australische minister van Financiën Joe Hockey. De welvaartsstaat is onhoudbaar, beweerde die, net als de idee dat de staat ons iets verschuldigd is: ‘Het tijdperk van de verplichting is voorbij.’ ’t Jolle bekijkt die uitspraak tegelijk kritisch en welwillend en gebruikt ze om dieper in te gaan op de vraag naar wat ons toekomt. Wie is wat verschuldigd? Wie beslist daarover? Niet toevallig zinspeelt de titel op het tijdperk van de verlichting (in het Engels: ‘the Age of Enlightenment’), de toonaangevende filosofische stroming in het Europa van de 18e eeuw die gegrond was op idealen als rationaliteit, verdraagzaamheid en vrijheid. Die woorden zijn in onze huidige neoliberale maatschappij nog te pas en te onpas te horen, maar hun betekenis – of althans onze interpretatie ervan – is ingrijpend veranderd, zoals ’t Jolle duidelijk maakt in zijn werk. Door de tentoonstelling een tweede, alternatieve titel te geven – Affordable Tooth Extraction: het betaalbaar laten trekken van tanden – haalt hij de hoogdravende toon onderuit met een absurde nevenschikking van begrippen, waarin evenwel nog steeds een verwijzing zit naar de welvaartsstaat en de openbare gezondheidszorg.

Sven 't Jolle
The Age of Entitlement, or Affordable Tooth Extraction
13.01 - 19.03.2017
Curator: Zoë Gray

Met de steun van: 
Galerie Laurent Godin, Paris