Edith Dekyndt: INHEEMSE SCHADUW

Over deze tentoonstelling

In haar eerste grote overzichtstentoonstelling werkt Edith Dekyndt een scenario uit waarvoor ze nieuwe werken creëert en bestaande samenbrengt: zowel projecties, schilderkunstige abstracties en tekeningen, als sensibele objecten en installaties.

Dekyndts werken spreken aan door hun sterk materieel, lichamelijk karakter. Dekyndt geeft vorm aan complexe vormen en oppervlaktes die in permanente transformatie zijn door hun interactie met substanties, een omgeving en een drager, biochemische organische of anorganische processen . Het scenario dat ze uitwerkt voor de context van de postindustriële ruimte van WIELS – een voormalige brouwerij – bestaat uit werken op basis van koper, gist, aarde, water uit de Zenne en de bacterie waarmee geuze gebrouwen wordt. Zo verbindt ze de specificiteit van de plek met de eigenschappen en algemene kwaliteiten van natuurelementen, en legt ze verbanden tussen het particuliere en het universele, het concrete en het abstracte. Haar aanpak leunt dicht aan bij wetenschappelijke experimenten, die ze als amateur-onderzoeker op speciale plekken en op ongewone manieren uitvoert. Uit alles spreekt een grote interesse in de relatie tussen het milieu van de planeet en een esthetisch vertalen, zichtbaar en ervaarbaar maken van de onderlinge afhankelijkheid van mens en omgeving. De titel is ontleend aan een werk dat Dekyndt maakte op de geboorte- en rustplaats van Édouard Glissant, de denker van noties als métissage en créolisation, van de wederzijdse doordringbaarheid en permanente verandering van culturen, talen en dingen. Dekyndt werpt vragen op naar de relatie tussen afkomst en oorsprong, en verwijst naar haar eigen traject: zowel naar haar zoektocht naar plekken en hun kwaliteiten, maar ook naar een andere dimensie binnen de abstractie, naar relaties tussen organische en anorganische energie, de fascinerende eigenschappen van de dingen, alles verbonden door een alomvattende ecologische focus.

Het eerste deel van de overzichtstentoonstelling is te zien in Le Consortium, Dijon.