Un-Scene III

Over deze tentoonstelling

Un-Scene III is een groepstentoonstelling met 13 opkomende kunstenaars in of uit België. De tentoonstelling presenteert een greep uit een scene, een momentopname, en onthult de positie van WIELS als internationale instelling die tegelijk stevig geworteld is in het Belgische landschap. De tentoongestelde werken omvatten zowel nieuwe als bestaande stukken, en maken gebruik van verschillende media. De reikwijdte van de onderzochte ideeën is al even breed, hoewel bepaalde gemeenschappelijke thema’s naar voren komen, zoals: de impact van digitale beelden op onze manier van kijken en beelden maken; een interesse in schoonheid, vakmanschap en het decoratieve; de toe-eigening van kunstwerken en de overdracht van het auteurschap; het oproepen van een afwezig of gedematerialiseerd lichaam.

De titel – een Engelse woordspeling die zowel ‘ongezien’ als een ‘niet-scene’ suggereert – heeft wellicht een andere bijklank vandaag dan in 2008 en 2012. Want hoewel er nog talrijke, overlappende kunstscenes in België bestaan (vaak gegroepeerd of verdeeld rond taalkundige affiniteiten), is er intussen ook een internationale scene die is gegroeid in omvang en bekendheid. Misschien is het wel het zeer heterogene karakter van de Belgische kunstwereld dat zo veel buitenlandse kunstenaars aantrekt, die hun gading vinden in dit amorfe netwerk. Deze diversiteit komt ook tot uiting in de keuze van de kunstenaars voor Un-Scene III. Ze zijn allen geboren tussen 1970 en 1990 en vertegenwoordigen dus een brede generatie, zijn afkomstig uit zeven verschillende landen, en kunnen niet worden toegeschreven aan een enkele scene.

Met:

Béatrice Balcou
Jean-Baptiste Bernadet
Sébastien Bonin
Kasper Bosmans
Erika Hock
Hedwig Houben
Stephanie Kiwitt
Julien Meert
Yuki Okumura
Marina Pinsky
Marnie Slater
Leen Voet
Freek Wambacq

Curatoren: Devrim Bayar & Zoë Gray

Assistent: Marwann Frikach

Un-Scene III
30.05 – 09.08.2015
Opening: 29.05.2015, 19:30