Atopolis -
WIELS @ MONS2015

Over deze tentoonstelling

Atopolis is een door WIELS samengestelde tentoonstelling met werk van hedendaagse kunstenaars, wier belangstelling uitgaat naar vormen van uitwisseling en overdracht tussen culturen en artistieke praktijken. De titel verwijst naar de teksten van Edouard Glissant, die baanbrekend denkwerk verrichtte op het gebied van hybriditeit en globalisering, met de ‘Relatie’ als sleutelbegrip: de verbondenheid-in-gelijkheid tussen mensen onderling, tussen de gemeenschap en de natuur, tussen levende wezens en onbezielde materie, tussen het imaginaire, het symbolische en het reële.

Bergen, als een van de eerste centra op het vasteland betrokken in de industrialisering en de ongebreidelde modernisering die ermee samenhing, vormde het kruispunt van belangrijke migratiestromen in de zoektocht naar een ‘beter leven’, en was bijgevolg het toneel van een drukke culturele en sociale uitwisseling. De problematiek van meervoudige identiteit en andere met de globalisering verbonden, actuele vraagstukken hebben in deze streek hun voorboden gekend, getuige de talrijke sociaal-utopische modellen die er het licht zagen.

De tentoonstelling gaat over de omgang met het ‘andere’ en het ‘verschil’ in een globaliserende wereld, maar besteedt evengoed aandacht aan de eigenheid en geschiedenis van de specifieke plek waar zij plaatsvindt: de Manège de Sury en een tot school omgebouwd voormalig klooster, stukken erfgoed die de gedachte van een ‘microstad’ of ideale gemeenschap weerspiegelen. Het gebouwencomplex krijgt in 2016 na restauratie een nieuwe bestemming als incubator voor innoverende bedrijven: een stedelijke hub voor creatieve technologieën en vrije informatie-uitwisseling.

Drieëntwintig kunstenaars tonen er in de vorm van tijdelijke installaties hun visie op de atopolis of ideale stad.

MET: Saâdane Afif, Nevin Aladağ, Francis Alÿs, El Anatsui, Danai Anesiadou, Yto Barrada, Walead Beshty, Huma Bhabha, Vincen Beeckman, Vlassis Caniaris, Abraham Cruzvillegas, Meschac Gaba, Jef Geys, Thomas Hirschhorn, Kapwani Kiwanga, David Medalla, Vincent Meessen, Adrian Melis, Benoit Platéus, Walter Swennen, Diego Tonus, Lawrence Weiner et Jack Whitten.

Een door (SIC) samengestelde en uitgegeven publicatie vergezelt de tentoonstelling. Ontwerp door Joël Vermot-Harrisson.

 

Curator: Dirk Snauwaert
Co-curator: Charlotte Friling

Een coproductie van Fondation Mons 2015, Pôle muséal de la Ville de Mons en WIELS. Met de gewaardeerde steun van IDEA, Groupe IMBC, Sowalfin, Ores en de Société wallonne des eaux, en van Pro Helvetia en de Mexicaanse Ambassade in België.

Adres
Manège de Sury
Rue des Droits de l’Homme 2
7000 Mons

Open
Dinsdag-zondag, 12:00-18:00

Meer info www.mons2015.eu

LET OP: DEZE TENTOONSTELLING VINDT NIET PLAATS IN WIELS