Charlotte Beaudry : Get Drunk

Over deze tentoonstelling

Met Get Drunk - de titel klinkt als een punkslogan - toont Charlotte Beaudry (Hoei, 1968) schilderijen, tekeningen en video's die het resultaat zijn van 10 jaar artistieke praktijk. De grootschalige portretten van adolescenten en de dagdagelijkse objecten worden frontaal en buiten hun context gepresenteerd en gaan een ongegeneerde interactie aan met de toeschouwer. Zo stelt ze onze positie tegenover het beeld in vraag in de rugportretten, de open handtassen of de maskers van binnen uit gezien, die allen verwijzen naar iets buiten het beeld. Beaudry's werk is allesbehalve 'beleefd' en toont haar ongecomplexeerde relatie met de werkelijkheid. De ontroerende en brutale vitaliteit in haar oeuvre laat dan ook niemand onberoerd.