Petrit Halilaj: Poisoned by men in need of some love

Over deze tentoonstelling

Petrit Halilaj (°1986 in Kostërrc) is te jong om zich de val van de muur te herinneren, maar net oud genoeg om de gevolgen ervan voor het “voormalige” Joegoslavië bewust mee te maken: etnische conflicten, gedwongen ballingschap, corruptie, verlies. Als kind belandde hij tijdens de oorlog in Kosovo met zijn familie in een vluchtelingenkamp, wat ertoe geleid heeft dat zijn jeugd, net zoals zijn werk, onlosmakelijk verbonden is met de oorlog en de ontvluchting ervan. Ook al put Halilaj uit persoonlijke ervaringen, verwerpen zijn werken elke vorm van pathos of nostalgie en belichamen ze veeleer een optimistische en uiteindelijk ook kritische ingesteldheid, gekenmerkt door een complexe materiaalkeuze en een politieke weerklank. Vanaf het begin van zijn artistieke carrière gebruikt Halilaj alledaagse materialen en jeugdherinneringen in een poging een beter inzicht te verkrijgen in begrippen als ‘thuis’, ‘natie’ en ‘culturele identiteit’. Zijn veelvuldige combinaties van aarde, puin, houten latten, levende kippen en delicate tekeningen evoceren tegelijk een intieme en een utopische wereld, terwijl de onvermijdelijke realiteit van een veel breder sociaal-politiek klimaat onthuld wordt. Net zoals het vet en vilt bij Joseph Beuys, is Halilajs mnemotechniek rond vaderland en dakloosheid niet louter documentair, noch is het uitgesproken romantisch. In plaats daarvan balanceert zijn werk op het slappe koord tussen herinnering en werkelijkheid, vindingrijkheid en fictie, de grenzeloze persoonlijke en de algemeen gedeelde ervaring.

Deze eerste tentoonstelling van Petrit Halilaj in België, en tevens zijn grootste solotentoonstelling tot nu toe, brengt het vervolg van zijn opgravingen in het Natuurhistorisch Museum in Kosovo. Ooit was het een bezienswaardige en geliefde plek, totdat versnipperde vormen van nationalisme het land dat ooit Joegoslavië werd genoemd deden uiteenvallen. In WIELS presenteert Halilaj een nieuwe, grootschalige installatie bestaande uit een film die de toestand van het 'verloren' museum portretteert, samen met manueel gebeeldhouwde kopieën van haar dierlijke overblijfselen. Voor deze reeks baseerde hij zich op gevonden foto's en documenten die de staat afbeelden waarin de dieren zich bevonden voordat ze plaats moesten maken voor een meer nationalistische uitstalling van folkloristisch erfgoed. Met dit nieuwe project poogt Halilaj het museum en haar toonbeelden een ander leven en een hernieuwde politieke aandacht te geven.

De tentoonstelling is georganiseerd door WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst, Brussel en wordt gecurateerd door Elena Filipovic. een kunstenaarsboek begeleidt de tentoonstelling.

Petrit Halilaj (geboren in 1986 in Kostërrc; woont en werkt in Berlijn, Kosov en Mantova) studeerde kunst aan de Brera Academy in Milaan. Zijn werk was te zien in solotentoonstellingen als: Het Paviljoen van de Republiek Kosovo op de 55e Biennale van Venetië, 2013; Who does the earth belong to while painting the wind?! (Kunst Halle Sankt Gallen, 2012) en Petrit Halilaj (Kunstraum Innsbruck, 2011); alsook in groepstentoonstellingen als: The New Public (Museion, Bolzano), It doesn’t always have to be beautiful, unless it’s beautiful (The Kosovo Art Gallery, Prishtina), Lost and found (a nomadisch initiatief voor hedendaagse kunst, Antwerpen), 30 Künstler/30 Räume (Kunstverein Nürnberg/Albrecht Dürer Gesellschaft, Nürnberg; allen in 2012), Ostalgia (New Museum, New York, 2011) en de 6e Berlin Biennale for Contemporary Art (Berlin, 2010).