Tauba Auerbach: Tetrachromat

Over deze tentoonstelling

Tauba Auerbach is een van de meest vernieuwende schilders van deze tijd. In haar werk maakt ze radicaal komaf met het traditionele onderscheid tussen beeld, ruimtelijkheid en inhoud. Kwesties rond het beeldoppervlak en topologie in het bijzonder staan centraal in haar recente schilderijen, tekeningen, fotowerken en kunstenaarsboeken.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar een theorie die stelt dat er een klein percentage mensen bestaat – om genetische redenen enkel vrouwen – wiens netvlies uitgerust is met een vierde soort kleurenreceptor. De meeste mensen hebben een ‘trichromatisch’ zicht en beschikken over receptoren die gevoelig zijn voor de waarneming van de rode, groene en blauwe golflengtes van licht waaruit het zichtbare spectrum is opgemaakt. De ‘tetrachromaten’ zouden daarentegen een extra variabele bezitten die elk van deze kleuren moduleert, waardoor zij verschillen ontwaren tussen kleuren die er hetzelfde uitzien voor trichromaten.

Naast wiskunde en fysica is Auerbachs beeldend onderzoek eveneens schatplichtig aan de grote thema’s uit de kunstgeschiedenis. Haar schilderijen werpen een nieuwe blik op fundamentele vragen, waaronder de afbeelding van de driedimensionale werkelijkheid op een tweedimensionaal oppervlak, en de relatie tussen abstractie en representatie.

Auerbach verweeft tegenstrijdige principes zoals wanorde en orde, leesbaarheid en ondoorgrondelijkheid, doorlaatbaarheid en vastheid – fenomenen die doorgaans als onverenigbaar beschouwd worden – tot eengemaakte oppervlakken en volumes.

Curator : Solveig Øvstebø

De tentoonstelling werd geïnitieerd door Bergen Kunsthall, in samenwerking met Malmö Kunsthall en WIELS