Thomas Bayrle: All-in-One

Over deze tentoonstelling

WIELS presenteert de eerste grote overzichts­ tentoonstelling in België van de Duitse kunstenaar Thomas Bayrle, een pionier op het gebied van Pop art, seriële kunst en mediakunst. WIELS zet zo zijn alternatieve lezing van de kunstgeschiede­ nis verder met de presentatie van vaak over het hoofd geziene kunstenaars wiens werk de cano­ nieke categorieën en de ideeën van de belangrijk­ ste stromingen tegenspreken. In de loop der jaren heeft Bayrle een belangrijk oeuvre opgebouwd dat verrassend samenhangend is, en dat op een loyale en unieke manier Pop art, conceptuele kunst en op­art combineert met wrange humor.

Sinds het midden van de jaren 1960 is de creatie van werken bij Bayrle gebaseerd op de seriële herhaling van hetzelfde patroon, een forme­ le compositie die duidelijk schatplichtig is aan de serialiteit van de toenmalige opkomende minimal art beweging. Door middel van zijn collages, schil­ derijen, sculpturen, films en boeken, heeft Bayrle een unieke en onderwerpende beeldtaal ontwik­ keld. Bayrle is geïnteresseerd in de massacultuur en, midden in de periode van de Koude Oorlog, combineert zijn werk de symbolen van de kapita­ listische en de communistische maatschappij.

All-in-One strekt zich uit over de hele carrière van de Thomas Bayrle, van zijn eerste geschilderde kinetische machines tot zijn meest recente motoren, tentoongesteld op dOCUMENTA (13). De tentoonstelling is niet georganiseerd langs chronologische lijnen, maar veeleer worden de verschillende, soms tegenstrijdige, thema’s – consumentisme en consumptiemaatschappij, politieke propaganda, seksualiteit, religie,...– in het werk van de kunstenaar naar voren gebracht.

Curator: Devrim Bayar