Un-Scene II

Over deze tentoonstelling

Men zou kunnen zeggen dat België geen eenduidige kunst 'scene' heeft. Of misschien is het juister te zeggen dat België, gebouwd op uiteenlopende historische, taalkundige en culturele basissen, zich steeds verzet heeft tegen de trends die de artistieke dynamiek van een land wensen te bestempelen als een 'scene'. In deze context concentreert de tentoonstelling Un-Scene II zich op wat de opkomende Belgische kunst ‘scene' genoemd kan worden. Maar met de woordspeling in de titel en de nadruk op wat al dan niet aanwezig dient te zijn om een vitale ‘scene' te vormen, dient Un-Scene II beschouwd te worden als een poging om een subjectief en divers portret te schetsen van een plek, een moment en van de artistieke uitdagingen waarmee jonge kunstenaars - die ofwel in België geboren werden, ofwel kiezen voor België als de plek om hun artistieke praktijk te ontwikkelen - geconfronteerd worden. Un-Scene II is de tweede editie van wat een driejaarlijkse traditie in WIELS zal worden, en is het resultaat van een voortdurend onderzoek van de instelling naar de artistieke praktijken en de uitdagingen die ermee verbonden zijn. Aan de hand van het werk van twaalf kunstenaars, die gebruik maken van uiteenlopende media zoals fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, installaties en video, brengt de tentoonstelling een reeks eigenzinnige praktijken die een aantal van de problemen verbonden aan de Belgische artistieke productie in kader brengen en in een breder perspectief plaatsen.

Deelnemende kunstenaars:
Nel Aerts
Harold Ancart
Abel Auer
Olivier Foulon nodigt Jacqueline Mesmaeker & Walter Swennen uit
Steinar Haga Kristensen
Gerard Herman
Dorota Jurczak
Vincent Meessen
Sophie Nys
Eléonore Saintagnan
Michael Van den Abeele
Peter Wächtler

Curatoren: Elena Filipovic & Anne-Claire Schmitz