Kelley Walker

Over deze tentoonstelling
Het werk van Kelley Walker concentreert zich rond de oneindige recyclage van tekens en beelden, en de hoe ze geconsumeerd worden. Walker bevindt zich aan het uiterste einde van een lang parcours van verwijzingen naar de virtualisering van het reële, in gang gezet door de pop art, verder gezet door toe-eigening en imitatie en overvloedig bestudeerd door Baudrillard of Virilio. Voor Walker gaat het niet om het aangeven of constateren van het verlies van de oorsprong en de ervaring van het reële, maar om manieren te vinden waardoor men pertinent kan werken – als kunstenaar -  met de oneindig gerecycleerde beelden die de enige horizon van onze realiteit vormen. In deze zin is Kelley Walker één van de zeldzame hedendaagse kunstenaars die de ambitie hebben een nieuw hoofdstuk te schrijven in een geschiedenis die voor velen definitief afgesloten is.

Curator van de tentoonstelling: Anne Pontégnie

De tentoonstelling is een samenwerking met Le Magasin, Centre National d’Art Contemporain, Grenoble.