Hana Miletić: Dependencies

Openingsuren:
Dinsdag - zondag: 11:00-18:00

Nocturnes: elke 1ste en 3de woensdag van de maand t.e.m. 21:00

Opening: 09.05.2018, 20:00-22:00

Over deze tentoonstelling

Hana Miletić is een scherpe waarneemster van sociale realiteiten die vaak onopgemerkt blijven in de publieke ruimte. Met oog voor tekens van schaarste en verwaarlozing verkent ze de stad en haar door migratie gevormde gemeenschappen. Ze legt verbanden tussen datgene waaraan we aandacht schenken en onze ideeën over waarde. Haar interesse in straatfotografie en genderstudies is nooit veraf in haar werk dat verschillende vormen aanneemt: van sculptuur en textiel tot poëzie en performance. 

Drie jaar geleden raakte ze betrokken bij sociale weefateliers in Brussel. Ze knoopte er opnieuw aan bij een ambacht dat ze kende uit haar jeugd in Joegoslavië. In haar familie wordt textielwerk door de vrouwen van generatie op generatie doorgegeven. Handweven is een repetitief en langdurig proces, wat Miletić op een tastbare manier om te gaan met kwesties van engagement en reproductie. Ze beschrijft het weefproces als “reproductieve arbeid”, een begrip dat zijn oorsprong heeft in het materialistisch feminisme uit de jaren 70, waarin gender als een sociale constructie werd gezien. Vanuit dit gedachtegoed bestudeert ze hoe zorgwerk – een rol die conventioneel wordt toebedeeld aan vrouwen en/of migranten – wordt ondergewaardeerd in patriarchale, kapitalistische samenlevingen. Zorgzaamheid staat daarom centraal in Miletić’ werk. Ze brengt dit in praktijk met collaboratieve programma’s van lezingen, performances, filmvertoningen en workshops met individuen en groepen die haar betrokkenheid delen.

Curator: Caroline Dumalin

In samenwerking met Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg en Globe Aroma

Hana Miletić
10.05 – 12.08.2018
Vernissage: 09.05.2018, 20:00-22:00