Daan van Golden : schilderkunst in het tijdperk van de installatie

Over dit evenement

Daan van Golden is een schilder pur sang maar hij heeft zich nooit willen conformeren aan de traditionele begrenzingen van de schilderkunst. Vanaf het begin van zijn carriere, in de vroege jaren zestig, heeft hij het schilderkunstige domein ruimer opgevat dan gebruikelijk is. Enerzijds betrok hij er andere technieken bij zoals collage en fotografie, en andere materialen zoals bedrukt papier en textiel. Anderzijds besteedde hij altijd buitengewoon veel zorg aan de presentatie van zijn werk, zowel in tentoonstellingen als in gereproduceerde vorm in catalogi en andere publicaties. Elke presentatie werd als het ware zelf weer een kunstwerk. Met deze benadering betoonde Van Golden zich een pionier van de installatiekunst die de afgelopen decennia een dominante positie heeft verworven. De lezing concentreert zich op dit presentatie-aspect van zijn werk

Carel Blotkamp (geb. 1945) is emeritus hoogleraar moderne kunst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam; daarnaast is hij sinds de late jaren zestig ook werkzaam geweest als kunstcriticus en kunstenaar. Zijn publicaties bestrijken de periode vanaf het midden van de negentiende eeuw tot heden, met onder andere monografieen over Nederlandse kunstenaars als Pyke Koch, Piet Mondriaan, Carel Visser en Ad Dekkers. Over Daan van Golden schreef hij verscheidene artikelen en de tekst van de catalogus van diens tentoonstelling in het Nederlandse paviljoen op de Biennale in Venetie in 1999.