Omverwerpen van stereotypes, de werken van W. Mutu als referentiepunten in de constructie van hedendaagse geschiedenis

Over dit evenement

Lezing door Elvan Zabunyan

De wereld van Wangechi Mutu maakt indruk door z'n persoonlijke en bevreemdende karakter. Haar artistieke productie, haar Keniaanse origine, haar Amerikaanse opleiding zouden van Mutu het perfecte voorbeeld kunnen maken van wat men doorgaans associeert met "global kunst" . Toch slaagt ze erin om via haar werk te ontsnappen aan de verschillende stereotypes van "Afrikaansheid", vanuit Westers perspectief. Ze verwijst naar postkoloniale theorieën, naar antropologie, naar hoe vrouwen afgebeeld worden, en gebruikt uitgesproken karakteristieke voor 20ste eeuwse technieken, terwijl ze zich baseert op een historische interpretatie van het hedendaags artistiek onderzoek. Deze lezing wil een analyse bieden van deze gegevens door middel van enkele werken uit de lopende tentoonstelling.

Elvan Zabunyan, kunsthistorica van hedendaagse kunst, is maître de conférences aan de Université Rennes 2 en kunstcritica. Haar onderzoeken spitsen zich toe op Noord-Amerikaanse kunst vanaf de jaren '60, meer bepaald het scharniermoment 1970 met vragen rond raciale en feministische kwesties.