Lezing van Paul Hendrikse: Niet-ritmische uitingen

Over dit evenement
Book now
Paul Hendrikse (°1977 in Nederland) maakt alternatieve composities van kennis rond historische 'feiten'. Zijn artistieke projecten zijn vooral gericht op historische figuren die een spoor in de openbare ruimte hebben nagelaten. Eerder dan de grote verhalen van de geschiedenis en hun verbloemde protagonisten, heeft Hendrikse aandacht voor de microverhalen van individuen en de onzekerheden, mythen, speculaties en vertekende voorstellingen die hen omringen. Zijn werk verkent het grensvlak tussen geschiedschrijving en fictie. Zijn projecten, vaak performances of werken die betrekking hebben op performance, zijn meestal het gevolg van een lang uitgesponnen en gedetailleerd onderzoek. Het resultaat neemt de vorm aan van publicaties, installaties en audiovisueel werk, evenals performances. Hij was in residentie bij WIELS in 2009. 
 
Deze lezing maakt deel uit van 'Plot(less)', een lezingenreeks over narrativiteit in kunst en design, georganiseerd door Sint-Lucas Antwerpen.
 
19.01.2017, 19:00-20:30
Gratis toegang
In het Engels

LET OP: de lezing vindt plaats in de Seminariezaal op de 4e verdieping. Ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw!