Solidariteitsverbeelding: Daniel Blanga-Gubbay, Robin Vanbesien en Ana Vujanovic in gesprek

Over dit evenement
Book now

Tijdens de bezetting van de Atheense openbare pleinen in 2011 ontvouwde zich een collectief, sociaal en politiek experiment dat de basis legde voor de opkomst van een ongeziene grassroots-beweging, georganiseerd rond de principes van solidariteit, directe democratie en gelijkheid. De toenemende armoede en aanvallen door de staat overlapten paradoxaal genoeg met de onthulling dat een democratische zelforganisatie niet alleen mogelijk is, maar bovendien een intens positieve ervaring is.

Kunstenaar Robin Vanbesien bereidt momenteel een documentaire-fictiefilm voor rond de solidariteitsbeweging in Athene, getiteld vision for a citizen (2017), en nodigt in het kader hiervan denkers Daniel Blanga-Gubbay en Ana Vujanović uit om hun gedachten uit te wisselen over de 'verbeelding van solidariteit'. Blanga-Gubbay zal spreken over de productie van kwetsbaarheid bij solidariteitsmechanismen in Europa, terwijl Vujanović de notie van ‘transindividualiteit’ belicht als een mogelijke horizon voor de enscenering van het zelf. De avond wordt geopend met een vertoning van assembly for an Oresteia (2016) – Vanbesiens filmische prelude op vision for a citizen – en wordt afgesloten met een publieke discussie.

Deze avond maakt deel uit van het onderzoekstraject van Robin Vanbesien dat ondersteund wordt door Sarma, een in Brussel gevestigd laboratorium voor discursieve praktijken en expanded publication. Georganiseerd door Sarma en WIELS, met de steun van workspacebrussels.

16.11.2016, 19:00–21:00 (Auditorium)
Gratis toegang
In het Engels