Vertoning DISSENT! met Sammy Baloji

Over dit evenement

In de context van zijn tentoonstelling in WIELS en de presentatie van zijn nieuwe film Pungulume stelt Sammy Baloji Panorama Star of Congo voor, de eerste film over "het geologisch schandaal" in Katanga, uit 1912.

Na de vertoning zal hij met kunstenaar Sven Augustijnen en onderzoeker Lotte Arndt het hebben over de relatie tussen het uitbuiten van grond en arbeiders en het uitbuiten van beelden en discours. Samen zullen zij nagaan hoe men tot een archeologie en antropologie van het eigen verleden en heden kan komen.

DISSENT! is een serie gesprekken omtrent cinema en politiek. 

DISSENT! is een initiatief van Courtisane, Auguste Orts en Argos, in de context van het research project “Figures of Dissent” (KASK/Hogent), met de steun van de Vlaamse Gemeenschap. In samenwerking met WIELS, MRAC, Galeries en Kunstenfestivaldesarts.

Cinéma Galeries
Koninginnegalerij 26, 1000 Brussel
20u – gratis toegang
Gesprek in het Frans