Benjamin Installé: Sgraffito

Over dit evenement

"Thans, Heer, aanhoor dit mummelend geprevel dat uit dit celletje van mijn basiliek opstijgt, en geef mij raad. Mijn dienaren hebben mij vreemde berichten gebracht van de gebieden van Vlaanderen en van Duitschland tot aan de steden Marseille en Genua. Onbekende secten zijn bezig op te staan. Er zijn naakte vrouwen gezien die door de steden liepen en geen woord spraken. Deze zwijgende ontuchtigen wezen naar den hemel. Vele gekken hebben op de pleinen over den ondergang gepredikt. De kluizenaars en de rondtrekkende monniken hebben allerlei beweringen. En door ik weet niet wat voor tooverkunst zijn meer dan zevenduizend kinderen uit de huizen weggelokt. Ze zijn ten getale van zevenduizend op straat en dragen het kruis en den staf. Zij hebben niets te eten; zij hebben geen wapenen; ze zijn tot niets bekwaam en ze doen ons schande aan. Ze zijn onkundig van elke werkelijken godsdienst. Mijn dienaren hebben hen ondervraagd. Ze antwoorden dat ze naar Jeruzalem gaan om het Heilige Land te veroveren. Mijn dienaren hebben hun gezegd dat ze de zee niet zouden kunnen overgaan. Ze hebben geantwoord dat de zee vaneen wijken en opdrogen zou om hen door te laten. Goede ouders, vroom en verstandig, doen moeite om hen terug te houden. Des nachts verbreken ze de grendels en klimmen de muren over. Velen zijn zonen van edelen en van vrouwen van het hof. Het is zonde en jammer. Heer, alle deze onschuldigen zullen aan schipbreuk […] overgeleverd worden."     

 – Marcel Schwob, De Kinderkruistocht (vert. door Victor E. Van Vriesland), 1930.

Benjamin Installé(°1990), WIELS-resident in 2015, woont en werkt in Brussel. In zijn Project Room presentatie toont hij een nieuwe reeks schilderijen en installaties die een elementaire beeldtaal combineren met conceptuele en verhalende verbeeldingsprocessen. Hij interesseert zich vooral voor de hiërarchische en expressieve functies van motieven in het geschilderde beeld, de waarnemingsmechanismen die nodig zijn voor identificatie, de essentiële verschillen tussen de geografische en topografische wetenschappen, of de metafysische betekenissen van inkepingen, vlekken en tekens.

WIELS Project Room
14.05 – 22.05.2016
Dinsdag – zondag, 14:00 – 18:00
Vernissage: 13.05.2016, 18:00 – 21:00