Corps qui répètent, corps qui parlent:
Lezing van Eva Barois De Caevel

Over dit evenement

Wat betekent de mobilisatie van het lichaam in de artistieke praktijken van Afrikaanse vrouwen vandaag?

Eva Barois De Caevel, assistent-curator van de tentoonstelling Body Talk, analyseert de relatie tussen de afbeelding van het Afrikaanse vrouwenlichaam door de kunstenaressen van Body Talk (en meer in het algemeen door vele hedendaagse kunstenaars uit Afrika en van de diaspora) - als politieke interventie of emancipatorisch gebaar - en de imperialistische spanningen die aan het werk zijn in hun esthetische strategieën.

Eva De Barois Caevel is onafhankelijk curator en assistent-curator bij RAW Material Company, Dakar. Ze studeerde af aan de Paris-Sorbonne Universiteit in Geschiedenis van de hedendaagse kunst en in tentoonstellingsmaken.

04.03.2015, 19:00
5 €
In het Frans