Soft Measures

Over dit evenement

Soft Measures is een groepstentoonstelling gecureerd door André Tehrani en Anthea Buys in WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst te Brussel. De expo vormt het slotproject van Tehrani’s residentie in WIELS en presenteert een diverse groep jonge kunstenaars uit Italië, Noorwegen, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Tehrani en Buys besloten voor deze tentoonstelling gebruik te maken van de intuïtieve, vaak onverklaarbare processen van materiële en visuele keuzes die gepaard gaan met het maken van een kunstwerk. De tentoonstelling brengt de enigzins obscure maar niettemin centrale impulsen die aan de basis liggen van de artistieke schepping; het buikgevoel dat de voorkeur geeft aan het ene boven het andere, vaak als resultaat van een haptische, fetisjistische of visuele aantrekkingskracht naar een specifieke kwaliteit of ondergrond. Deze zinnelijke intelligentie speelt een semantische rol in het artistieke proces, maar wordt vreemd genoeg uitgesloten bij het curationele en mediatieve werk binnen de hedendaagse kunst. Soft Measures onderzoekt de mogelijkheid van de curator om zich in te leven in het artistieke proces en te werken vanuit een sensuele logica eerder dan de werken in een discursieve structuur te wringen. De bedoeling van deze benadering is het teweegbrengen van een verschuiving van de huidige dominantie van de discursieve vermogens naar de visuele en zintuiglijke vermogens, zowel bij het maken van kunstwerken als tentoonstellingen. Niet alleen lijkt het discursieve zich in de hedendaagse kunst te hebben uitgeput, ook reflecteert dit ondergeschikte van het zintuiglijke een ideologie die rede, orde en inflexibiliteit prefereert boven het veranderlijke en responsieve. In vele bereiken binnen de culturele geschiedenis – de kunsten, de koloniale beschaving, de Westerse filosofie en het wetenschappelijk onderzoek – werd dit ideologisch standpunt als een natuurlijke hiërarchie beschouwd.

De enige passende manier om deze notie uit te dagen is om ermee in strijd te gaan en - behalve het louter schrijven hierover - ruimte te creëren voor de zintuiglijke, niet-conceptuele kwaliteiten van de artistieke praktijk en deze de ontwikkeling van ideeën en kennis te laten begeleiden.

Het contrapunt waar deze tentoonstelling naar zoekt wordt gerepresenteerd door de geselecteerde werken, waarbij de zachtheid fungeert als metafoor. Instabiele materialen als stof en touw voorzien de kunstwerken van hun formele integriteit. Voorts tonen de verschillende werken een gedeelde interesse van de kunstenaars in obscure en rituele ervaringen met dit soort flexibele materialen.

De opening van Soft Measures vindt plaats in de exporuimtes van WIELS op 16 April 2014 en presenteert recente werken van Marco Bruzzone (IT), Jan Freuchen & Linn Pedersen (NO), André Tehrani & Sus Soddu (NO/SE), Magnhild Øen Nordahl (NO), Ryan Brewer (US) en Phillip Raiford Johnson (SA).