Thierry de Duve : Duchamp, de boodschapper van het "N'importe quoi!"

Over dit evenement

“N'importe quoi!” Dat is wat we soms op een ergerlijke toon te horen krijgen als het over hedendaagse kunst gaat. Waarom ontkennen? Laten we ons eerder de volgende vraag stellen: “Sinds wanneer kunnen we kunst maken met om het even wat?” Het antwoord hierop brengt ons terug naar het verleden, waaruit duidelijk blijkt dat Marcel Duchamp de boodschapper was van een radicale verandering in de artistieke instelling.

Thierry de Duve is een historicus en theoreticus van de hedendaagse kunst en auteur van een tiental boeken, die momenteel werkt aan een esthetische theorie van kunst gevoed door Kant's Kritiek van het oordeelsvermogen en aan een boek over seksuele differentiatie van de artistieke praktijk.