Spoken Exhibitions

Over dit evenement

Spoken Exhibitions zijn live audio drama's gewijd aan vergeten, miskende of gemythologiseerde hoofdstukken in de geschiedenis van de Poolse cultuur van de 20ste eeuw. Naast de catalogus bij de tentoonstelling, kan deze vertoning worden opgevat als een door een curator geleide rondleiding in een virtuele tentoonstelling die ook onmogelijk ooit kan bestaan. Het gaat om verzamelde legendes, "fantoomwerken" en niet te verifiëren ooggetuigenissen die allemaal betrekking hebben op nooit verwezenlijkte muzikale, architecturale en artistieke werken uit de 20ste eeuw. Hier distantieert men zich van de traditionele tentoonstellingsruimte ten voordele van auditoria, conferentiehallen, kantoren, magazijnen en radiogolven. Spoken Exhibitions kan worden opgevat als een informele, grappige "institutionele opera" of een geënsceneerde lezing door een specialist. Het audio drama dat in drie delen is opgedeeld, is geïnspireerd op de artistieke pogingen om het kunstwerk te "dematerialiseren", alsook op de experimentele tentoonstelling uit de jaren '60 en '70. Het gaat om non-mainstream projecten, die vooral vetrouwd klinken in de oren van een handvol specialisten in kunst, muziek en architectuur, en die door het ontbreken aan documentatie nooit zijn uitgevoerd.
Spoken Exhibitions is een tekstuele collage onderverdeeld in rollen die samengesteld zijn uit zowel bestaande als verbeelde nota's, manifesten en postulaten van Poolse kunstenaars. In de eerste plaats biedt de verdieping een plaats aan avant-gardistische stellingnames, en de werken die er worden opgeroepen zijn altijd onmogelijk, visionair en voor op hun tijd.

Spoken Exhibitions scriptwriters: Sebastian Cichocki (curator in het Museum of Modern Art in Warschau), Grzegorz Piątek en Jarosław Trybuś (ontvingen in 2008 een Golden Lion award op de architectuurbiënnale van Venetië en Michał Libera (curator, criticus and muziektheoreticus).
Het audio drama zal door de aangestelde vertegenwoordigers worden opgevoerd. De soundtrack is voorbereid door de uitstekende muzikanten Patryk Zakrocki, Radek Duda en Wojciech Kucharczyk. De catalogus - een speciale editie van de magazine "Format P" - die pretendeert een "libretto" van het stuk te zijn, bestaat uit het tentoonstellingsscript in vijf talen en de soundtrack, en instigeert het ontstaan van verdere performances en interpretaties van het audio drama. Spoken Exhibitions zal voorgesteld worden in zes Europese hoofdsteden: Berlijn, Brussel, Madrid, Moskou, Londen en Kiev.