Sol LeWitt's Sentences on Conceptual Art: Manuscript and Draft Material 1968–69

Over dit evenement
Verksted #11 - 'Sol LeWitt's Sentences on Conceptual Art: Manuscript and Draft Materials 1968–69' (Uitspraken over conceptuele kunst : manuscript en ontwerp-materialen)

In januari 1969 werden LeWitts' Sentences on Conceprual Art voor het eerst gepubliceerd in het magazine 0-9 dat uitgegeven werd door Vito Acconci en Bernadette Mayer. In hetzelfde jaar verscheen het ook in Art-Language als een onafhankelijkheidsverklaring van 'kunst als idee'. Deze zelden tentoongestelde, handgeschreven notities illustreren de evolutie van LeWitt's denken betreffend zijn proposities, en werden publiek toegankelijk dankzij het toestemmen en ter beschikking stellen door de Collectie Daled, België.

Naast de publicatie van het originale manuscript, omvat het eveneens de tekst 'An Image of Romanticism – Fragment and Project: From Schlegel's Athenaeum Fragments to LeWitt's Sentences on Conceptual Art', een essay door Peter Osborne die eerst in de vorm van een lezing op 21 oktober 2009 in OCA, het openingsevenement van 'Columns, Grottos, Niches: The Grammar of Forms voorgedragen werd. De tekst gaat in op hoe vele ideeën die centraal staan bij het begrijpen van hedendaagse kunst – genre, fragment, project, concepten van het nieuwe en concepten van kunst en kunstkritiek – afgeleid zijn van de vroege Duitse Romantiek. Hiermee maakt Osborne duidelijk hoe de betekenins van deze verbanden op de achtergrond raakten, grotendeels door de ononderbroken bekommernis met de begrippen 'medium' en 'esthetiek' en door de literaire oorsprong van deze ideeën. De tekst gaat ook dieper in op hoe Conceptuele kunst in de jaren 60 gebroken heeft met deze conventies en de basis h legde voor de radicale openheid van hedendaagse kunst.