Perennial #5 : Erik Thys

Over dit evenement

Erik Thys: Space and the soul (lezing)

De onpeilbare duisternis van de kosmos weerspiegelt het onbekende terrein van het menselijk bewustzijn. Zijn we intelligente machines die met niets in contact staan of zijn we verbonden met alles rondom ons ? Is ons brein meer dan onze hersenen? Bestaat de ziel ?

Zonde hoop noch angst, worden de recente ontdekkingen van de breinwetenschap besproken.