Models of authorship

Over dit evenement

Het seminarie behandelt types van auteurschap vanuit 4 verschillende perspectieven: Jonathan Monk (kunstenaar), Joost Smiers (rechtstheoreticus), Seth Siegelaub (curator, gallerist en uitgever), Luc Derycke (uitgever en boekontwerper). Het bespreekt de sociale context waarin culturele werken worden gemaakt en gecommuniceerd; de legale beperkingen waaraan creativiteit onderworpen wordt en hoe deze vermeden kunnen worden; de rol van herhaling in het maken van kunst en de praktijken van samenwerking van het auteurschap.

Luc Derycke heeft sinds 1990 honderden kunstboeken, catalogi en kunstenaarsboeken ontworpen en werkt momenteel met een klein team onder de naam Studio Luc Derycke. Hij is eveneens redacteur en uitgever. Van 1989 tot 1992 was hij uitgever bij Imschoot, uitgevers, Gent, België; en van 1999 tot 2007 was hij ontwerper bij Drawing Center Publications, New York. In 2000 publiceerde hij opnieuw, onder de naam MERZ imprint. Totdat hij in 2005 het idee had dat zijn uitgeversactiviteiten beter tot un recht zouden komen indien ze geruggesteund zouden worden door een vzw waarmee hij anderen in het veld zou kunnen helpen. MER. Paper Kunsthalle functioneert nu als een steunpunt voor boekprojecten die geen kunstenaarsboeken pur sang uitgeven, maar het toch zijn, is het niet als tentoonstellingen, loopbanen of alles wat het met zich meebrengt.

Jonathan Monk gebruikt in zijn werk verschillende media waaronder installaties, foto's, film, sculpturen en performances. Zijn humoristische methodes doen denken aan de benaderingen typisch voor het conceptualisme van de jaren 60, maar zonder hun utopische idealen en begrippen inzake genie te delen. In plaats daarvan baseert Monk zijn ideeën op meer alledaagse zaken zoals persoonlijke verhalen, zijn familie, of zelfs huisdieren, maar het alludeert steeds naar dat type van systemen en processen die kunstenaars zoals Sol LeWitt ze zo rigoureus toepasten. Terwijl veel van zijn werk speels is met een lichte nostalgie verwijst naar de jaren 60, stelt het ook vragen naar het idee van puurheid in moderne kunst, demystifieert het het creatieve proces en suggereert het alternatieve modellen voor hoe kunst en de rol van de kunstenaar geïnterpreteerd kan worden. Hij woont en werkt in Berlijn.

Seth Siegelaub werd geboren in de Bronx, New York in 1941 en groeide op in New York City. Hij werkte als loodgieter; kunsthandelaar, uitgever en organiseerde zelf tentoonstellingen, waaronder 35 kunstgerelateerde projecten die later gekend werden als "Conceptuele Kunst", en de "Artist's Rights Agreement"  in 1964 - 1971; als onderzoeker, bibliografist en uitgever van linkse boeken over communicatie en cultuur; schreef een bibliografie van textiegeschiedenis; en onderzoekt momenteel  de tijds-en causaliteitstheorieën. Recent stichtte hij de Stichting Egress Foundation in Amsterdam (www.egressfoundation.net) om deze projecten verder te ontwikkelen. Hij woont in Europa sinds begin jaren 70 en woont en werkt momenteel in Amsterdam.

Dr. Joost Smiers is Professor (em.) Politicologie van de Kunsten en Research Fellow in de Onderzoeksgroep Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nederland, en voormalig gastprofessor aan het Department of World Arts and Cultures, UCLA, Los Angeles. Hij schreef, doceerde wereldwijd en maakte uitgebreide onderzoeken op het gebied van culturele besluitmaking in de wereld,  nieuwe visies op auteursrecht en het publieke domein, vrije meningsuiting versus verantwoordelijkheid, wijzes van culturele concurrentie, het inkomen van kunstenaars en hun organisatoren, het Europees cultuurbeleid, de Culturele Diversiteit Conventie, en culturele identiteiten (meervoud). Eén van de titels die hij schreef samen met Marieke van Schijndel, Imagine there’s no copyright and no cultural conglomerates to... , is gratis te downloaden via http://www.networkcultures.org/_uploads/tod/TOD4_nocopyright.pdf

Daniel McClean is een onafhankelijke curator en advocaat gespecialiseerd in kunstrecht en intellectueel bezitsrecht. Zijn recente tentoonstellingen zijn oa 'In-between Minimalisms', samen gecurateerd met Superflex in het Van Abbemuseum, Eindhoven (April 2010) en de voortdurende reeks van opdrachten, 'Offer and Exchange: Sites of Negotiation in Contemporary Art' (2008-2010)(met projecten door Carey Young, Santiago Sierra, Robert Barry & Stefan Bruggemann en Goldin + Senneby) samen gecurateerd met Lisa Rosendahl en geproduceerd door Electra. Zijn recente legale projecten met kunstenaars omvatten oa het opstellen van legale documenten voor de tentoonstelling van Etienne Chambaud, 'The Siren's Stage' (David Roberts, Kadist en Nomas Foundations)(maart-mei 2010). Hij adviseert momenteel de Egress Foundation opgericht door Seth Siegelaub, over de bouw van een kunstrechtencentrum. Hij gaf de opdracht voor en publiceerde twee uitgaves over de relatie tussen kunst en recht, 'The Trials of Art' (Ridinghouse)(2007) en 'Dear Images' (Ridinghouse)(2002).