French Theory : draagwijdte in de visuele kunsten in de Verenigde Staten tussen 1965 en 1995

Over dit evenement

French Theory : hun draagwijdte in de visuele kunsten in de Verenigde Staten tussen 1965 en 1995

Heel wat kunstenaars uit de Verenigde Staten in de tweede helft van de 20ste eeuw werden beïnvloed door filosofie, literaire studies en sociale wetenschappen. Hierdoor konden verschillende Franse academici reeds vroeg op een onophoudelijke interesse rekenen. Onder hen belangrijke figuren als Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Jacques Derrida of Gilles Deleuze. De invloed van het Franse denken op universiteiten in de Verenigde Staten vanaf mid-jaren 70, dat meer bepaald bijdroeg tot het ontstaan van Culturele Studies, is het onderwerp geweest van vele studies, waaronder het beangrijke en recente werk van de Franse theoreticus Francois Cusset (French Theory. How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Transformed the Intellectual Life of the United States. trans. by Jeff Fort. University of Minnesota Press, 2008). Desalniettemin is de ontvangst van dit denken in het veld van de visuele kunsten nog niet grondig onderzocht - met uitzondering van een paar studies her en der. Onder hen enkele essays door Sylvère Lotringer (stichter van Semiotext(e) met betrekking tot artistieke praktijk na 1975, en door Sande Cohen. Toch blijkt dat sommige kunstenaars geleidelijk aan toegang hadden tot verschillende stukken uit dit corpus en dit vanaf de tweede helft van de jaren 60 dankzij de eerste vertalingen, conferenties, reizen enz, maar ook dankzij de aanwezigheid van sommige auteurs op het grondgebied van de VS. Dit symposium wil de receptie onderzoeken van het "Franse denken" in de visuele kunsten vanaf 1965 tot 1995. In datzelfde jaar startte een beweging van kritische evaluatie van de Franse auteurs op het intellectuele veld in de VS, die onder meer begon met de beruchte « Sokal affair ».

Woensdag 11 mei 20u

Openingslezing
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Sylvere Lotringer (Professor, University of Columbia, New York City) : Nietzsche à Las Vegas

Donderdag 12 mei


09:00 Welkomstwoord
09:15 Introductie
9:45 François Cusset (Professeur, Université de Paris Ouest Nanterre) : Raisons de l'art et folie de la théorie.
10:30 Erik Verhagen (Maître de conférence, Université de Valenciennes) : De la mort de l'auteur à la naissance du lecteur. Une perspective conceptuelle.
11:15 Pause
11:45 Larisa Dryansky (Chargée de cours, ENSAD, Paris) : Post-minimalisme et phénoménologie sartrienne : les cas de Mel Bochner et Dan Graham.
12:30 Pause
14:00 Katia Schneller (Professeur, Ecole supérieure d'art de Grenoble) : Développer une "activité structuraliste" dans le domaine artistique, un moyen de décloisonner les catégories traditionnelles.
14:45 Stephen Melville (Professor, The Ohio State University) : Minimalism and the Fate of "Theory".
15:30 Pause
16:00 Peter Osborne (Professor, Kingston University, London) : October and the Problem of Formalism.

Vrijdag 13 mei

09:00 Welkomstwoord
09:15 Introductie
9:45 Jean Michel Rabaté (Professor, Pennsylvania University, Philadelphia): Rire avec la Méduse : Cixous, Horn, Spero et Schneemann
10:30 Rachel Haidu (Associate Professor, University of Rochester, New York) : Le système des objets : film, feminism and the domestication of the sign.
11:15 Pause
11:45 Kassandra Nakas (Assistant professor, University Of Arts, Berlin) : "Simulationism" and its Discontents : Peter Halley reading Baudrillard.
12:30 Lunch
14:00 Benjamin Greenman (Lecturer, Glasgow School of Art & Open University in Scotland) : Blanchot, Tel Quel and the formation of a Sadean aesthetic in the work of Vito Acconci.
14:45 Philip Armstrong (Associate Professor, The Ohio State University) : (Imp)possibilities : Receptions of Lacoue-Labarthe.
15:30 Pause
16:00 John Rajchman (Professor, Columbia University, New York) : A New York Story : How to do the history of theory in the visual arts today.

Zaterdag 14 mei

09:00 Welkomstwoord
09:15 Introductie
09:45 Rondetafelgesprek met : Victor Burgin, Emeritus Professor, University of California, Santa Cruz ; Laura Mulvey, Professor, Birbeck University, London; Alexander Streitberger, Professeur, Université Catholique de Louvain ; Hilde Van Gelder, Professor, Katholieke Universiteit Leuven.
11: 30 Debat en conclusie