Look Who’s Talking: Zoë Gray (EN) - AFGELAST

Over dit evenement
Book now

Zoë Gray, Senior curator van WIELS, geeft een rondleiding door Monsoon Melody.

Ze belicht het aspect van het spel in het werk van Thao Nguyen Phan en put uit haar essay in de bijbehorende catalogus:
"Elk spel betekent iets", verklaarde Johan Huizinga in het eerste hoofdstuk van Homo ludens. Geschreven in 1938, toen een groot deel van de wereld gericht was op ogenschijnlijk serieuzere zaken dan spelen, drong Huizinga erop aan: “Het spel is onloochenbaar. Men kan bijna al het abstracte loochenen: recht, schoonheid, waarheid, goedheid, geest, God. Men kan den ernst loochenen. Het spel niet.” Het spel speelt een centrale rol in het nochtans ernstige werk van Thao Nguyen Phan. Haar films en aquarellen getuigen van een kinderlijk gevoel van verwondering terwijl ze tegelijkertijd complexe vragen aanpakken zoals ecologie, kolonialisme en politiek geheugenverlies.

ZA 14.03.20, 15:30
Gratis met toegangsticket
Met reservering