WIELS stelt een tentoonstelling in Tank Shanghai voor

Beschrijving

WIELS en TANK Shanghai slaan de handen in elkaar voor een grote thematentoonstelling met als titel Convex/Concave: Belgian Contemporary Art.

Deze tentoonstelling zal werk tonen van 15 hedendaagse Belgische kunstenaars: Francis Alÿs, Harold Ancart, Michaël Borremans, Jacques Charlier, Berlinde De Bruyckere, Jos de Gruyter & Harald Thys, Koenraad Dedobbeleer, Edith Dekyndt, Michel François, Ann Veronica Janssens, Thomas Lerooy, Mark Manders, Valérie Mannaerts, Luc Tuymans en Sophie Whettnall.

De keuze van de werken is gebaseerd op een reflectie over de duale aard van alle moderne kunst, hier specifiek naar een model van Belgische kunstenaars, over extravertheid en introversie; een convexe/concave dynamiek die een weerklank vindt in de wijze waarop kunstenaars zich het evenwicht tussen het zelf en de wereld inbeelden en weergeven. De vaardigheid precieze en gedetailleerde observaties te maken van de tastbare, alledaagse wereld en niet terug te vallen op grote filosofische, abstracte en conceptuele schema's, typeert de kunst van de Lage Landen. Het is een karakteristiek die veel gelijkenissen vertoont met die van Chinese kunstenaars. De tentoonstelling gaat dieper in op het convexe/concave dualisme tussen een veruitwendigd, relatiegericht wereldbeeld en een naar binnen gerichte, protectionistische visie.

TANK Shanghai stelt de expositie Convex/Concave: Belgian Contemporary Art drie maanden tentoon.

Deze tentoonstelling is ondersteund door:

- De Ministerie van Buitelands Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- De Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sporten en Media
- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Wallonie - Bruxelles International