Cinema Parenthèse presenteert David Lamelas

Over dit evenement

In het kader van de tentoonstelling Mario García Torres: Illusion Brought Me Here presenteert Cinema Parenthèse een vertoning van 16 mm-films van David Lamelas (°1946, Argentinië), een baanbrekende conceptuele kunstenaar die ook werkt met sculptuur, installaties en video. Dit programma toont drie van zijn essentiële films uit 1970 die, aan de hand van verschillende vormen van abstractie, enerzijds de ruimtelijke en temporele dimensies van stedelijke topografieën verkennen en anderzijds paradoxale performatieve gebaren bij het mondeling reciteren van literaire teksten.

Programma

Film 18 Paris IV. 70. (1970, 10 min.): Drie mensen tellen een tijdsperiode uit in verschillende delen van Parijs.

Reading of an Extract from “Labyrinths” by J.L. Borges (1970, 5 min.): Een jonge vrouw leest een essay van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges getiteld Nueva refutación del tiempo (Een nieuwe weerlegging van de tijd).                                                   

Reading Film from “Knots” by R.D. Laing (1970, 15 min.): Verschillende pagina’s van een tekst geschreven door de Schotse psychoanalyticus R.D. Laing verschijnen lang genoeg in beeld om de toeschouwer in staat te stellen het te lezen en te begrijpen. In het tweede deel zien we een vrouw die dezelfde tekst leest.

Cinema Parenthèse is een collectief van schrijvers, curatoren en filmmakers die experimentele-filmvertoningen en gesprekken organiseren op verschillende plaatsen in Brussel. Leden zijn Wendy Evan, Els van Riel, Nicky Hamlyn, Daniel A. Swarthnas en Arindam Sen.

02.06.2019, 15:30
WIELS Auditorium
€ 3
In het Engels