Jonathan van Doornum: Verbeeld vertrouwen

Over dit evenement

Jonathan van Doornum is een Nederlandse kunstenaar die deelnam aan het residentieprogramma van WIELS in 2015 en van de Rijksakademie Amsterdam in 2016-2017. Zijn werk was te zien tijdens Art-Rotterdam, in Kunstvereniging Diepenheim en binnenkort bij DASH gallery in Kortrijk.

Landelijke regio's hebben al decennialang te kampen met een uittocht van bevolking en bedrijven waardoor de culturele kloof tussen kleine dorpen en grote steden gegroeid is.

Jonathan van Doornums sculpturale installaties draaien om typische architectonische details en gebruiken in dorpen en landelijke leefgemeenschappen. Stilistische elementen in en om kerken, pleinen, bedrijfspanden en particuliere gebouwen geven deze landelijke gemeenschappen een culturele identiteit. Functionaliteit en pragmatisme, zo diep verankerd in het Hollandse calvinisme, zijn ook vertegenwoordigd in de architectonische details die men in dit deel van het land aantreft.

Vanwege de zorgvuldige verwerking van deze verwijzingen kan Van Doornums werk worden gezien als een uiting van een maatschappij in een staat van ontbinding. Waar men zich in het Nederlandse politieke debat tegenwoordig veelal tegen culturele verscheidenheid verzet, zijn de sculpturale installaties gemaakt met een scherp oog voor culturele eigenheid, en zetten ze vraagtekens bij het idee van een nationale identiteit.

Tekst geschreven door Melvin Moti

WIELS Project Room
08.02 - 25.02.2018
Dinsdag – zondag, 14:00 – 18:00

Opening: 07.02.2018, 18:00 - 21:00