Lucia Nimcova: Songs for Random Family

Over dit evenement

Doorheen de geschiedenis, werden traditionele muziek en cultuur vaak toegeëigend en foutief geïnterpreteerd. Vandaag spelen patriottische liederen een belangrijke rol om een populistisch, romantisch nationalisme te voeden in Oekraïne. Lucia Nimcova daarentegen poogt private en verborgen werkelijkheden vast te leggen van gemeenschappen die worden uitgesloten van het breder historische narratief van de regio. Sinds 2014 verzamelt zij een archief vol met geluidsopnames, foto- en videomateriaal uit West-Oekraïne.

Lucia Nimcova is geïnteresseerd in liedjes die op tragische, brutale of komische wijze zingen over huiselijk geweld, moord, conflict, seks, liefde en haat. Ze wilt tonen dat de alternatieve folklore van de regio nog steeds in leven en relevant is, alvorens ze verdwijnen.

In de context van Something Stronger Than Me*, zal ze een selectie van folklore liedjes uitvoeren, waarbij ze zowel haar interesse voor alternatieve folklore en haar eigen verhaal als vrouw, moeder, kunstenaar en immigrant combineert.

Lucia Nimcova, geboren in 1977 in Slovakije, leeft en werkt tussen Brussel en Humenné. Zij deed mee aan het residentieprogramma in WIELS in 2016. 

Lucia Nimcova: Songs for Random Family
in het kader van Something Stronger Than Me*
performance
11.11.2017, 17:00