Female Genius Night Club

Over dit evenement

Naar aanleiding van Something Stronger Than Me* nodigen Melissa Gordon en Eva Kenny u uit op de Female Genius Night Club, een driedaagse residentie in de WIELS Project Room. 

De Female Genius Night Club zal worden samengesteld uit een kleine groep mensen die samenkomen om te praten en schrijven over de omstreden begrippen ‘vrouwelijk’ en ‘genie’, onder leiding van kunstenares Melissa Gordon. Centraal staat de geschiedenis van het debat rond ‘het genie’ in relatie tot de waarden van de Verlichting en Romantiek. Ook bredere kwesties zullen aan bod komen, zoals individueel versus collectief auteurschap, de herwaardering van feministische kunst in het afgelopen decennium en vormen van waardevermeerdering in de kunstgeschiedenis. Vanuit deze perspectieven ontwikkelen we een blik op het cultureel afwezige, denkbeeldige personage van het vrouwelijke genie.

Kenny en Gordon zullen een reader samenstellen met essays van Isabelle Graw, Marina Vishmidt en Christine Battersby, onder anderen, en een selectie van artikelen en teksten die Kenny en Gordon de afgelopen drie jaar hebben uitgewisseld in het kader van een voortdurend gesprek over het fictieve personage van een vrouwelijk genie. De residenten zullen hun besprekingen en geschriften aan het einde van de week samenbrengen in een publicatie, gedrukt op een risograaf, die in WIELS zal blijven tentoongesteld. 

Elke avond openen we de club om 19:00 voor het publiek met roze drankjes, debatten, filmvertoningen en muziek. Inkom is enkel om 19:00, daarna sluiten de deuren.  

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de residentie: we vragen dat u bereid bent om alle drie de dagen te komen en op voorhand bepaalde teksten te lezen.

 

Female Genius Night Club
In het kader van Something Stronger Than Me*
25.10.2017 - 27.10.2017
WIELS Project Room, 19:00