Het afwezige museum

Blauwdruk voor een museum voor hedendaagse kunst voor de Europese hoofdstad

Beschrijving

Musea voor hedendaagse kunst kenden nog nooit zo’n populariteit, maar toch is hun stem opmerkelijk afwezig in de publieke arena. Naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan stelt WIELS Het afwezige museum voor, dat opgevat is als een ‘blauwdruk voor een museum voor hedendaagse kunst voor de Europese hoofdstad’. Deze speculatieve tentoonstelling en de bijbehorende publicatie gaan dieper in op de uitdagingen waar zowel musea als kunstenaars vandaag voor staan. De deelnemende kunstenaars zijn allen afkomstig van de ruimere regio’s rond Brussel – van Amsterdam, Parijs, Keulen en Düsseldorf tot Londen. In Brussel, net als in andere metropolen, richt het heersende debat rond de oprichting van een nieuw museum zich bijna uitsluitend op het gebouw of de collectievorming, terwijl een fundamentele vraag onaangeroerd blijft: Wat ondernemen ze om de spanningen tussen het neoliberalisme en de globalisering, en de weerslag daarvan op individuele stemmen en gemeenschappen, tegen het licht te houden?

Centraal in de publicatie staan originele bijdragen van 47 hedendaagse en historische kunstenaars, die hun werken vertalen naar de pagina’s en context van het boek. De twee secties die gewijd zijn aan de tentoongestelde werken, naar analogie met de retrospectieve en prospectieve insteek van de tentoonstelling, bevatten zowel teksten van de kunstenaars als curatoren. Hoofdredacteur Dirk Snauwaert, die reeds sinds de beginjaren van WIELS de artistieke leiding verzekerd, levert daarnaast een kritisch betoog over de rol van het kunstencentrum en wat er op het spel staat in de toekomst. Twee collega-museumdirecteuren, Charles Esche van het Van Abbemuseum in Eindhoven en Manuel Borja-Villel van Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid, treden op als respondenten in hun respectievelijke essays.

2017
Softcover, 210 x 270 cm, 224 pagina’s, 220 illustraties in kleur
Uitgegeven door WIELS en Mercatorfonds
Onder redactie van: Dirk Snauwaert
Met essays van: Manuel Borja-Villel, Charles Esche, Dirk Snauwaert
Met bijdragen van: Francis Alÿs, Archief van de Universele Ambassade, Younes Baba-Ali, Jo Baer, Monika Baer, Sammy Baloji, Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Marcel Broodthaers, stanley brouwn, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Marlene Dumas, Jimmie Durham, Jana Euler, Olivier Foulon, Michel François, Ellen Gallagher, Mekhitar Garabedian, Isa Genzken, Jef Geys, Jos de Gruyter & Harald Thys, Thomas Hirschhorn, Carsten Höller, Cameron Jamie, Ann Veronica Janssens, Martin Kippenberger, Goshka Macuga, Mark Manders, Lucy McKenzie, Wesley Meuris, Nástio Mosquito, Jean-Luc Moulène, Le Mur, Oscar Murillo, Otobong Nkanga, Felix Nussbaum, Willem Oorebeek, Marina Pinsky, Lili Reynaud-Dewar, Gerhard Richter, Walter Swennen, Wolfgang Tillmans, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, Peter Wächtler, Christopher Williams, Nil Yalter
Ontwerp: Boy Vereecken, met assistentie van Antoine Begon
Distributie: Exhibitions International, Actes Sud, Yale University Press
Oplage: 3.500
ISBN: 9789462301726 (Nederlandse versie)

34.95 €

Voor meer informatie of bestellingen, gelieve ons te contacteren.