Atopolis

Beschrijving

De catalogus is opgebouwd volgens twee onderling verbonden krachtlijnen.

Enerzijds werden vier auteurs uit verschillende vakgebieden (Jan Baetens, Yves Citton, Yoann Van Parys, Elvan Zabunyan) uitgenodigd een tekstbijdrage te leveren, niet in de vorm van een theoretisch of geschiedkundig essay over de problematiek die in de tentoonstelling wordt aangekaart, maar wel van aantekeningen over alle deelnemende kunstenaars met betrekking tot de tentoongestelde werken, dit wil zeggen een twintigtal notities in totaal, die de aanwezige werken beschrijven vanuit een eigen, specifiek standpunt (gaande van literatuur over ideeëngeschiedenis tot kunst- en cultuurgeschiedenis). Op die manier kan de lezer eenzelfde werk vanuit verschillende standpunten beschouwen, in een meervoudige lectuur van de kwesties die deze werken aan de orde stellen. 

De tweede krachtlijn werd opgevat als een soort ‘windroos’ die het mogelijk maakt om, vanuit verschillende historische ijkpunten, alweer gedefinieerd vanuit verschillende vakgebieden, de tentoongestelde werken te duiden, in functie van enerzijds het vraagstuk van de utopieën, en anderzijds dat van de technologie en de technieken voor informatieverspreiding.

De catalogus omvat beeld- en tekstmateriaal uit het archief van Jean-Baptiste André Godin; een selectie teksten van Raoul Vaneigem, Edouard Glissant, Edward Saïd, Paul Lafargue; onuitgegeven materiaal van Allan Sekula naar aanleiding van zijn bezoek aan de Borinage; een fragment uit het manifest van Emile Chapelier en Gassy Marin uit 1907 over anarchisme en Esperanto; plannen, foto’s, notities en brieffragmenten over de Cité mondiale (Wereldstad), afkomstig van verschillende figuren: Andersen, Otlet, Le Corbusier en Heymans; een onuitgegeven novelle van sciencefictionauteur John Murphy uit de jaren 1950; een fragment uit een gesprek met Noam Chomsky uit 1984 over het principe van de universele grammatica; een interventie van Kapwani Kiwanga en een interventie van Vincent Meessen, met name de reproductie van een dubbele pagina uit een tekst van Alice Becker-Ho, de echtgenote van Guy Debord, over slang.

Met Saâdane Afif, Nevin Aladağ, Francis Alÿs, Danai Anesiadou, El Anatsui, Yto Barrada, Huma Bhabha, Vincen Beeckman, Vlassis Caniaris, Abraham Cruzvillegas, Meschac Gaba, Jef Geys, Thomas Hirschhorn, David Medalla, Adrian Melis, Benoit Platéus, Walter Swennen, Diego Tonus, Jack Whitten...

Uitgegeven door Sébastien Biset et Raphaël Pirenne (sic)
 
Teksten van Jan Baetens, Sébastien Biset, Yves Citton, Charlotte Friling, Raphaël Pirenne, Dirk Snauwaert, Yoann Van Parys, Elvan Zabunyan.

Grafisch ontwerp : Harrisson (Joël Vermot) met Myriam Dousse.
Tweetalig (FR / EN)
20 x 26 cm
256 p. (ill.)
ISBN : 978-2-930667-12-6

39.00 €

Voor meer informatie of bestellingen, gelieve ons te contacteren.