Aanvraag

Aanvraag

Residentieprogramma
Sessies januari-juni & juli-december 2019

De oproep voor de jaargang 2019 van het WIELS Residentieprogramma voor residenties van 6 maanden is nu open voor Belgische kunstenaars of kunstenaars die minstens twee jaar in België wonen en werken. 

De uiterste leveringsdatum van de aanvraag is 31 mei 2018.


AANVRAAGPROCEDURE

De aanvragen moeten zowel per post als per e-mail opgestuurd worden naar:

WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst 
tav. Residentieprogramma
Van Volxemlaan 354 
1190 Brussel 

residency@wiels.org

DEEL 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Opmerkingen vooraf:
- Gelieve uw naam en voornaam te vermelden bovenaan elke pagina 
- Administratieve documenten worden niet teruggestuurd 
- Gelieve de documenten niet te nieten of samen te binden

Het dossier moet de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde:

A. AANVRAAGFORMULIER: download, print en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in.

B. BEWIJS VAN BETALING: bij de aanvraag moet een bewijs van betaling van de administratiekosten van 25 € worden toegevoegd. Deze vergoeding dekt de verwerking van de aanvraagformulieren en wordt niet terugbetaald als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd. De vergoeding moet worden overgemaakt naar het volgende rekeningsnummer:

IBAN: BE23 0015 0917 3991 / BIC: GEBABEBB / Mededeling: NAAM, VOORNAAM gevolgd door "2019 Residentie aanvraag"

U kan eveneens betalen via PayPal via welcome@wiels.org

Gelieve een kopie van het betalingsbewijs toe te voegen aan uw aanvraag.

C. CURRICULUM VITAE: met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingshistoriek.

D. WERKBESCHRIJVING: beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.

E. INTENTIEVERKLARING: beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.

F. REFERENTIES: geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.

G. AFBEELDINGENLIJST: de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video).


DEEL 2: VISUELE DOCUMENTATIE

We aanvaarden enkel digitale afbeeldingen of videobestanden. Digitale bestanden moeten per e-mail verzonden worden of gedeeld worden op file hosting services of video-sharing websites.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN: Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld: Smith_John01.

Digitaal formaat: jpg of PDF
Maximale grootte: A4 of 1000 px
Beeldresolutie: 72 dpi

Betreffende het dossier per post, verwachten we afbeeldingen geprint op papier. CD-ROM's, dvd's, USB-sticks of dia's worden niet geaccepteerd.

Bedankt om geen originele werken te verzenden!

VOOR VIDEO’S: 

Beeldmateriaal van 'bewegend' werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink dat tenminste tot het einde van het jaar online blijft, ofwel op video-sharing websites (zoals Youtube of Vimeo) of op file hosting services (zoals Dropbox of WeTransfer).


Voor meer informatie, contacteer: residency@wiels.org

Download