Aanvraag

Aanvraag

OPROEP VOOR HET RESIDENTIEPROGRAMMA VAN WIELS

Sessies januari-juni & juli-december 2019

In het kader van de samenwerking tussen WIELS en Africalia, is de oproep voor residenties van max. 6 maanden in 2019 nu enkel beschikbaar voor kunstenaars uit de volgende Afrikaanse landen: Burkina Faso, Burundi, Democratische Republiek Congo, Kenya, Rwanda, Senegal, Uganda, Zimbabwe, Zuid-Afrika.

De uiterste inleveringsdatum van de aanvraag is 31 augustus 2018.


AANVRAAGPROCEDURE

De aanvragen moeten in .PDF formaat per e-mail opgestuurd worden naar: residency@wiels.org


DEEL 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS


Het dossier moet de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde:

A. AANVRAAGFORMULIER: download, print en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in.

B. CURRICULUM VITAE: met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingshistoriek.

C. WERKBESCHRIJVING: beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.

D. INTENTIEVERKLARING: beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.

E. REFERENTIES: geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.

F. AFBEELDINGENLIJST: de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video).


DEEL 2: VISUELE DOCUMENTATIE

We aanvaarden enkel digitale afbeeldingen of videobestanden. Digitale bestanden moeten per e-mail verzonden worden of gedeeld worden op file hosting services of video-sharing websites.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN: Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld: Smith_John01.

Digitaal formaat: jpg of PDF
Maximale grootte: A4 of 1000 px
Beeldresolutie: 72 dpi

VOOR VIDEO’S: 

Beeldmateriaal van 'bewegend' werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink dat tenminste tot het einde van het jaar online blijft, ofwel op video-sharing websites (zoals Youtube of Vimeo) of op file hosting services (zoals Dropbox of WeTransfer).


Voor meer informatie, contacteer: residency@wiels.org

Download