Aanvraag

Aanvraag

Oproep voor het WIELS Residentieprogramma in 2020

Alleen aanvragen van Belgische kunstenaars of kunstenaars die in België wonen en werken sinds twee jaar worden geaccepteerd. De residentieperiode is beperkt tot 6 maanden: januari tot juni of juli tot december 2020.

De uiterste deadline van de aanvraag is 31 mei 2019 (= datum van de poststempel).

Gelieve de aanvraag per e-mail ÉN op papier in te dienen. Uw aanvraag zal niet in aanmerking genomen worden indien deze enkel elektronisch wordt ingediend. U mag het dossier per post opsturen of aan het onthaal van WIELS indienen (tijdens de openingsuren).


AANVRAAGPROCEDURE


DEEL 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

- Schrijf uw familienaam en voornaam bovenaan elke pagina
- De documenten mogen niet geniet noch gebonden zijn
- Het dossier moet de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde:

A. AANVRAAGFORMULIER: download, print en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in.

B. CURRICULUM VITAE: met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingshistoriek.

C. WERKBESCHRIJVING: beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.

D. INTENTIEVERKLARING: beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.

E. REFERENTIES: geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.

F. AFBEELDINGENLIJST: de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video).


DEEL 2: VISUELE DOCUMENTATIE

We aanvaarden enkel gedrukte– en digitale afbeeldingen of videobestanden. Digitale bestanden moeten per e-mail verzonden worden of gedeeld worden op file hosting services of video-sharing websites. Cd's, Dvd's, dia's, USB-sticks of originele werken worden niet aanvaard.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN: Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld: Smith_John01.

Digitaal formaat: jpg of PDF
Maximale grootte op papier: A4
Beeldresolutie: 72 dpi

VOOR VIDEO’S: 

Beeldmateriaal van 'bewegend' werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink die tenminste tot het einde van het jaar online blijft, ofwel op video-sharing websites (zoals Youtube of Vimeo) of op file hosting services (zoals Dropbox of WeTransfer).


Voor meer informatie, contacteer: residency@wiels.org

 

Postadres:

WIELS Residency Programme (aanvraag)
Van Volxemlaan 354
1190 Brussel
België

E-mailadres: residency@wiels.org