Aanvraag

Aanvraag

AANVRAAGPROCEDURE

De oproep voor aanvragen voor de residentiesessie van 2018 is gesloten.

De aanvraagprocedure voor de volgende sessie (januari tot juni en juli tot december 2019) zal te zijner tijd aangekondigd worden.

Gelieve geen kandidaturen vóór deze aankondiging in te sturen.


DEEL 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Het dossier moet de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde:

A. AANVRAAGFORMULIER: download, print en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in.

B. CURRICULUM VITAE: met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingshistoriek.

C. WERKBESCHRIJVING: beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.

D. INTENTIEVERKLARING: beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.

E. REFERENTIES: geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.

F. AFBEELDINGENLIJST: de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video).


DEEL 2: VISUELE DOCUMENTATIE

We aanvaarden enkel digitale afbeeldingen of videobestanden. Digitale bestanden moeten per e-mail verzonden worden of gedeeld worden op file hosting services of video-sharing websites.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN: Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld: Smith_John01.

Digitaal formaat: jpg of PDF
Maximale grootte: A4 of 1000 px
Beeldresolutie: 72 dpi

VOOR VIDEO’S:

Beeldmateriaal van 'bewegend' werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink dat tenminste tot het einde van het jaar 2017 online blijft, ofwel op video-sharing websites (zoals Youtube of Vimeo) of op file hosting services (zoals Dropbox of WeTransfer).


Voor meer informatie, contacteer: residency@wiels.org

Download