René Daniëls

Fragmenten uit een onvoltooide roman

Beschrijving

De catalogus biedt een uitgebreid overzicht van het oeuvre van de kunstenaar, van de late jaren 1970 tot 1987, evenals meer recente tekeningen die Daniëls sinds 2007 produceert. Aan de hand van historische schilderijen en voor het eerst gereproduceerde werken, vertelt deze rijk geïllustreerde publicatie de evolutie van Daniëls’ visuele taal, en onderzoekt het boek de effecten van herhaling en variatie die eigen zijn aan zijn werk. Een brede selectie van tekeningen vervolledigt de presentatie en biedt een beter begrip van de evolutie van zijn beeldtaal.

Softcover, 29 x 24,5 cm, 256 pagina's
Uitgegeven door: WIELS, Mercatorfonds en Koenig Books
Onder redactie van Devrim Bayar
Met teksten van: Angela M. Bartholomew, Devrim Bayar, Paul Bernard & Jordan Kantor
Vormgeving: Mevis & van Deursen en Robert Milne
Pre-press, druk- en bindwerk: Die Keure, Brugge

39.80 €

Voor meer informatie of bestellingen, gelieve ons te contacteren.